Benefiet Doorbraak

Doorbraak

Maandag 07 november 2011 – Benefiet voku voor de Doorbraak krant , 19uur, no reservation, donations welcome. “Doorbraak [http://www.doorbraak.eu/] is een linkse basisorganisatie die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Daarom vechten we van onderop tegen kapitalisme, patriarchaat, racisme, nationalisme, religieus fundamentalisme en militarisme.

Doorbraak is voortgekomen uit het platform “Stop de inburgeringsplicht”, dat sinds eind 2004 actief was. In mei 2006 kwam een aantal deelnemers aan dat platform voor het eerst bijeen om te praten over een nieuw gezamenlijk en politiek breder project. De inburgeringsplicht hangt namelijk nauw samen met allerlei andere ontwikkelingen in de samenleving, met name met het sterk opkomende racisme en nationalisme, en de groeiende behoefte van westerse staten aan migratiebeheersing, en aan disciplinering en beheersing van de steeds meer uit “allochtonen” bestaande onderklassen.

Doorbraak streeft naar een rechtvaardiger wereld. Hoe die er precies uit moet gaan zien? En hoe we daar willen komen? Dat willen we gaandeweg en samen met anderen bedenken en bevechten. Daarbij halen wij onze inspiratie uit de strijdbare traditie van socialistische bewegingen. Doorbraak staat daarbij symbool voor de wens om vastgeroeste indelingen in allerlei hokjes te doorbreken. Doorbraak wil linkse “allochtonen” en “autochtonen” bij elkaar brengen, en politiek ondogmatisch voortborduren op de beste ideeën en praktijken van uiteenlopende linkse stromingen. Wij strijden samen voor socialisme van onderop, en dus voor gelijke rechten voor iedereen, en voor open grenzen, want de wereld is van iedereen.

Doorbraak wil mensen bereiken die behoefte hebben aan een gedegen analyse van de samenleving en die zich vanuit een links perspectief willen inzetten voor een betere samenleving. Wij denken dat er veel boosheid en frustratie aanwezig is in deze samenleving. Vanwege bijvoorbeeld het racisme op de arbeidsmarkt. Vanwege de hetze door politici en opiniemakers tegen migranten en vooral moslims. Door de verplichte inburgering en de steeds hogere drempels voor grensoverschrijdende huwelijken. Door de afbraak van de verzorgingsstaat en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor mensen geen bestaanszekerheid kunnen opbouwen. Door de uitholling van arbeidsrechten, bijvoorbeeld de versoepeling van het ontslagrecht. We balen van de verdeel-en-heers tactieken van de rechts-populisten. We zien vrouwen- en homorechten in de verdrukking komen door de politieke terreinwinst van christen- en moslimfundamentalisten.

Wij denken dat verzet tegen deze ontwikkelingen mogelijk is. Doorbraak wil dat samen opbouwen met alle mensen die deze onrechtvaardige wereld niet als een gegeven zien. De eerste stap is onszelf en onze strijd organiseren, want alleen zo zijn positieve veranderingen daadwerkelijk af te dwingen. We realiseren ons dat dat een kwestie van de lange adem zal zijn, en dus zal de organisatie ook duurzaam moeten zijn. Op deze website zijn de huidige ideeën van Doorbraak meer specifiek ingevuld, in kleine brokjes en per thema. In het bijzonder bij het thema visie.”

Wat heeft Doorbraak de afgelopen jaren precies gedaan?