kraakspreekuur: omdat wonen een recht is

KSU Oost, iedere dinsdag, openingstijden: https://squ.at/r/15

In Amsterdam heerst woningnood. Geen regering van welke kleur dan ook heeft, ondanks vele mooie woorden, dit probleem niet weten op te lossen. Ondanks de nijpende tekorten aan beschikbare goede en goedkope woonruimte staan er in onze stad duizenden woningen leeg. Reactionaire krachten proberen dit feit te gebruiken om de huurrechten verder uit te hollen door meer en meer mensen tijdelijk en duur te huisvesten.Kraken is een manier om tegen deze wanpraktijken in te gaan.

Door huizen zonder toestemming van de eigenaren alsnog in gebruik te nemen verzachten krakers niet alleen hun eigen woningnood,maar zetten ze zowel de politiek en als de woningcorporaties onder druk om het probleem aan te pakken en maken ze bovendien de smerige zaakjes van speculanten onmogelijk.

Omdat eigenaren en de staat vaak moeilijk doen, kunnen krakers het mensenrecht op wonen beter in georganiseerd verband doorzetten. Een kraakactie vergt veel voorbereiding, en kan het beste met een grote groep uitgevoerd worden. Ook nadat men is ingetrokken in een woning komt een betrouwbare steungroep goed van pas Om deze zaken te organiseren kun je bij een kraakspreekuur terecht.

Heb je een woning nodig of heb je een hekel aan speculatie en uitbuiting ?

Kraakhandleiding, uitzoekhandleiding

Kraakspreekuren

Nederland

België