Sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie

[nederlands] [english] [français]

Sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie op 11 september

Joe’s Garage is 16 jaar geleden gekraakt. De kraakgroep Oost is nu zo’n 20 jaar aktief in de Transvaalbuurt, vanaf de kraak van Pretoriussstraat 28 in 2001. We zijn wekelijks open voor de buurt met de weggeefwinkel, het kraakspreekuur, de films en de volkskeuken.
Naast de aktviteiten als kraakgroep met panden als Het Blijvertje en de Valreep hebben we mede aan de wieg gestaan van initiatieven in Oost als Bajesdorp in het Amstelkwartier, de Nieuwland in de Dapperbuurt en binnenkort de Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen waarbij we panden in collectief eigendom hebben verworven en dat gaan combineren met activiteiten voor en in de buurt.

Ondanks dit alles staat in Amsterdam-Oost/de Transvaalbuurt de sociale verhuur en ander betaalbare woonruimte onder grote druk van speculatie op de woningmarkt, waarbij steeds meer mensen financieel in de knel komen. Steeds meer onzekerheid van je huisvesting vanwege tijdelijkheid en/of betaalbaarheid maken mensen wanhopig.

Goede betaalbare en zekere huisvesting is geen luxe artikel, maar een noodzaak voor een ieder!

We willen onze vejaardag gebruiken om een oproep te doen om aan te sluiten bij het nationale woonprotest.
We willen een einde aan de uitverkoop van Oost, te beginnen in de Transvaalbuurt.
We steunen Het Wonen Protest, en de demonstratie tegen de wooncrisis op 12 september vanaf het Westerpark om 14:00.

Kom spandoeken maken we op het Steve Bikoplein. We organiseren op 11 september een protestmanifestatie tegen de totale uitverkoop van de Transvaalbuurt. Je kan van 14:00 tot 19:00 op het Steve Bikoplein terecht voor de manifestatie, heel veel flyers en leeswek, eten op donatie en muziek.
Tot dan!

[…Lees verder]

10 years Joe’s Garage

2015_2005_10_years_joesgarageFor 10 years, Joe’s Garage organizes political action, film and debate evenings, discussions and demonstrations. Everyone is welcome whether it’s for advice in precarious housing, employment and other life issues or for a bowl of soup, a good conversation, nice music or a free raincoat from the Giveaway Shop.

As known, there is a desperate shortage of housing in Amsterdam. That is, we believe, generally not because of a lack of actual buildings but due to shortcomings of housing policy, power struggles in politics and greed in this capitalist capital. None of the 50 shades of the cabinet has ever really been able to solve this urgent problem.
Therefore we squat houses. After all, in hollow promises, one can’t live from pretty words and symbolic politics.

Joe’s Garage is also a squat but so much more than just that. Joe’s Garage is an autonomous, political, social and cultural center; 100% run by volunteers and without subsidy. Joe’s Garage shows what’s possible when people collaborate, share and exchange ideas, all in solidarity with each other. For 10 years now.

We, along with many of you, witnessed the neighborhood change significantly in the last 10 years. From a working-class neighborhood with many squats, social housing and Turkish grocery stores to a neat neighborhood with lots of expensive apartments and trendy coffee shops.
This change left no one unaffected. Some are delighted with the nicely refurbished homes, others miss the days you could still drink coffee for 1 Euro.. We find the conversation between people about this matter important and interesting to conduct.

Today we celebrate the autonomy, solidarity and freedom that we took 10 years ago and still cherish every day. Hasta la Victoria Siempre! Überhaupt und Jetzt! Love and Rage! And more of such…

Saturday november 21th 2015:
14.00, giveaway shop and more
15.00, gentrification tour
18.00, people’s kitchen
19.00, bands: Beatzers (ska folk from the Amsterdam swamp), The Bucket Boyz (blue trash from the Amsterdam swamp), Adamastor (up-tempo Portuguese gypsy punk).

AdamastorAdamastor: it all started in Amsterdam in October 2013, when five thirsty musicians from Portugal, Holland and Spain, stepped on each other’s toes and since then continue to gladly step on each other’s toes! Since then it has been an exciting time. Every show people discover the new and exciting sound. Through Fado, Bluegrass, Gypsy, sweat, all kinds of emotions, and big bar revenues, Adamastor takes us on a multicultural infectious journey with no beginning nor end…

10 jaar Joe’s Garage

2015_2005_10_years_joesgarageAl 10 jaar lang organiseert Joe’s Garage politieke acties, film- en debatavonden, discussies en demonstraties.Iedereen is hier welkom; of het nou voor advies bij precaire woon-, werk- en andere levensvragen is of voor een kop soep, een goed gesprek, een mooi concert of een gratis regenjas uit de weggeefwinkel.

Zoals bekend is er een schrijnend woningtekort in Amsterdam. Dat ligt, volgens ons, over het algemeen niet aan een tekort aan daadwerkelijke panden maar aan tekortkomingen van het woonbeleid, machtsstrijd in de politiek en hebzucht in deze kapitalistische hoofdstad. Geen van de 50 tinten van het kabinet heeft dit urgente probleem ooit echt kunnen aanpakken.
Daarom kraken wij woningen. In holle beloften, mooie woorden en symboolpolitiek kun je immers niet wonen.

Joe’s Garage is dan ook een kraakpand maar veel meer dan dat. Joe’s Garage is een autonoom, politiek, sociaal en cultureel centrum; 100% gerund door vrijwilligers en zonder subsidie. Joe’s Garage laat zien wat er mogelijk is als mensen samen werken, delen, ideeën uitwisselen en solidair zijn met elkaar. Al 10 jaar lang.

We hebben, samen met velen van u, de buurt de afgelopen 10 jaar flink zien veranderen. Van een echte volksbuurt met vele kraakpanden, sociale huurwoningen en Turkse groentewinkels tot een chique stadswijk met heel veel koopwoningen en hippe koffietentjes.
Die verandering heeft velen niet onberoerd gelaten. Sommigen zullen blij zijn met de keurig opgeknapte woningen, anderen missen de tijd dat je voor een euro nog ergens koffie kon drinken. Het gesprek daarover tussen alle verschillende mensen in de buurt is belangrijk en vinden wij interessant om te voeren

Vandaag vieren wij de strijdvaardigheid, de solidariteit en de vrijheid die wij 10 jaar geleden namen en nog steeds elke dag koesteren. Hasta la Victoria Siempre! Uberhaupt und Jetzt! Love and Rage! En meer van dattum…..

Zaterdag 21 november 2015:
14.00, weggeefwinkel en meer
15.00, gentrificatie tour
18.00, voku
19.00, bands: Beatzers (ska folk from the Amsterdam swamp), The Bucket Boyz (blue trash from the Amsterdam swamp), Adamastor (up-tempo Portuguese gypsy punk).

Reclaim the Square! Volkseten Vegazulu on the Steve Bikoplein

Thursday June 12th 2014: Reclaim the Square! Volkseten Vegazulu on the Steve Bikoplein, 7pm.

Welcome to gentrified Transvaalbuurt! Two new apartment blocks are being built next to the Steve Bikoplein. New trendy terraces and restaurants keep appearing. We’ll take the square the time of a voku. We’ll eat all together 50 meters away from Joe’s Garage, on the Steve Bikoplein. For once, an event on that square not sponsored by Ymere. Bring your friends and music instruments, the acrobatic show is already arranged. Food will be served on the square from 7pm.
[…Lees verder]

Buurtverhalen Transvaal

 

Lees de verhalen uit de Transvaalbuurt:

“Nooit meer alleen op de derde verdieping”

“Omdat er geen huizen zijn, die er eigenlijk wel zijn”

“De harde werkers uit de buurt”

[…Lees verder]

Reclaim de Buurt demonstratie

Blijvertje

Zondag 30 oktober 2011, 14.00 @’t Blijvertje.

Met muziek, toespraken, eten en een mobiele tentoonstelling spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt.

In 2007 opende ‘t Blijvertje, een buurtcentrumpje in een gekraakte etage aan de Derde Oosterparkstraat, de deuren. Die actie markeerde het begin van een lange campagne tegen de afbraak van de sociale huisvesting, de gedwongen verhuizingen van huurders en het slopen van mooie panden.

[…Lees verder]

1 mei: Manifestatie Dappermarkt & Debat in Joes

Op de Eerste Mei vieren diegene, die geen ander eigendommen hebben dan hun arbeidskracht, de strijd voor hun sociale rechten. Het is een dag van feest voor de reeds samen afgedwongen rechten maar ook en dag om samen na te denken over hoe zulke rechten ook in de toekomst afgedwongen kunnen worden. Opstandig Oost Amsterdam nodigt daarom uit tot een manifestatie op de Dappermarkt gevolgd door een debat in sociaal centrum Joes Garage. Komt allen, leve de Revolutionaire Eerste Mei!

[…Lees verder]

Buurtmanifestatie 3 juni 2007: solidariteit en vrijheid ipv repressie en uitverkoop

In de pers en in de stedelijke politiek wordt de Transvaalbuurt recentelijk uitgemaakt voor ‘overlastgebied’ en ‘onveilige zone’. Joe vindt het walgelijk dat de buurt en haar bewoners op deze manier gediscrediteerd worden. In ons straten is de uitwerking inmiddels voelbaar: alle 5 minuten trekt de poltie door de buurt, zelfs te paard, om vooral jongeren op te jagen die de openbare ruimte terecht als hun woonkamer gebruiken.

[…Lees verder]