Joe’s Garage 18th birthday, 18 years Pretoriusstraat 43


[nederlands] [english] [français]

On September 16th 2023, we celebrate Joe’s 18th birthday on the Steve Bikoplein and at Joe’s Garage.

Joe’s Garage on Pretoriusstraat 43 has been squatted for 18 years. Join us this Saturday, September 16th, for performances, music, coffee and cakes, food and more… Bring your friends & comrades and spread the word around your squats and further! Starting at 2pm/14:00 hrs. Interested in helping out? Send an email! FULL PROGRAMME:

FAJADJA
ASOCIAAL KABAAL
Peikor
Bas Punkt & Tijdelijke Toon
Jan Modaal
Big Future Raffle with Prizes!
Bleeding Eye Cabaret by Bloody Vag (18+)
DJ Trashy Lords, Van Kulo & Molok, Vudopia, Dj Matters, CnB, Bloody Hool, Bass Punk, Loosen Skroo rec.
and more…….

18 years Pretoriusstraat 43 / Joe’s Garage in the East of Amsterdam.

On September 25, 2005, Pretoriusstraat 43 was squatted by the Amsterdam-Oost squatting group as a protest against long-term vacancy, criminal money laundering practices and real estate speculation.
For 18 years the house has been a place for a living group on the upper floors, and in 2008, after 3 years of residence and the eviction of Pretoriusstraat 28, Joe’s Garage moved to the Pretoriusstraat 43 ground floor.
The Amsterdam-Oost squatting group has now been present in the Pretoriusstraat for more than 20 years. Joe’s Garage is a political / social center, run by a broad volunteer collective. Independent, in solidarity and non-profit. A place where the ‘cold wind from the market’ does not blow, a meeting place for many.
Joe’s is also 18 years old, with more than 1800 (people’s) kitchens (Voku’s), more than 1000 openings of the give-away shop, countless film evenings, music performances, language cafes, the efforts of hundreds of volunteers and of course, every Tuesday evening for 18 years, the housing / squatting assistance hour (KSU Oost) for help & info.

18 years squatted, 18 years precarity!

Now that we are coming of age, it’s time to say: This property, this place will & can never again appear on the speculative real estate market. Pretoriusstraat 43 deserves a stable future after 18 years!
We as residents and the Joe’s Garage collective will do everything we can to claim this future !
We cannot do this without your support & solidarity to achieve this. Don’t leave PS43 to the market, but to our community of solidarity !

RIGHT TO THE CITY !

Solidarity and greetings,
Residents & Joe’s Garage collective […Lees verder]

Sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie

[nederlands] [english] [français]

Sweet sixteen and still angry! Protestmanifestatie op 11 september

Joe’s Garage is 16 jaar geleden gekraakt. De kraakgroep Oost is nu zo’n 20 jaar aktief in de Transvaalbuurt, vanaf de kraak van Pretoriussstraat 28 in 2001. We zijn wekelijks open voor de buurt met de weggeefwinkel, het kraakspreekuur, de films en de volkskeuken.
Naast de aktviteiten als kraakgroep met panden als Het Blijvertje en de Valreep hebben we mede aan de wieg gestaan van initiatieven in Oost als Bajesdorp in het Amstelkwartier, de Nieuwland in de Dapperbuurt en binnenkort de Nieuwe Meent aan het Archimedesplantsoen waarbij we panden in collectief eigendom hebben verworven en dat gaan combineren met activiteiten voor en in de buurt.

Ondanks dit alles staat in Amsterdam-Oost/de Transvaalbuurt de sociale verhuur en ander betaalbare woonruimte onder grote druk van speculatie op de woningmarkt, waarbij steeds meer mensen financieel in de knel komen. Steeds meer onzekerheid van je huisvesting vanwege tijdelijkheid en/of betaalbaarheid maken mensen wanhopig.

Goede betaalbare en zekere huisvesting is geen luxe artikel, maar een noodzaak voor een ieder!

We willen onze vejaardag gebruiken om een oproep te doen om aan te sluiten bij het nationale woonprotest.
We willen een einde aan de uitverkoop van Oost, te beginnen in de Transvaalbuurt.
We steunen Het Wonen Protest, en de demonstratie tegen de wooncrisis op 12 september vanaf het Westerpark om 14:00.

Kom spandoeken maken we op het Steve Bikoplein. We organiseren op 11 september een protestmanifestatie tegen de totale uitverkoop van de Transvaalbuurt. Je kan van 14:00 tot 19:00 op het Steve Bikoplein terecht voor de manifestatie, heel veel flyers en leeswek, eten op donatie en muziek.
Tot dan!

[…Lees verder]

Infonight and Food – Housing for all//Cologne + KoZe//Hamburg

20161029_Infonight_Housing_for_all_KoZeSaturday 29th of October 2016 – 7pm @ Joe’s Garage
Infonight and Food – Housing for all//Cologne + KoZe//Hamburg

At the end of October, two collectives from Cologne and Hamburg will be in Amsterdam in order to exchange ideas and experiences about the local struggles for housing and the establishment of solidary structures in our cities and beyond its limits.

Housing for All is a recent movement in Cologne that suggests practical ways of re-appropriating real estate properties in word and action. We are happy to visit our friends at Joe’s and meeting people from KoZe as well! Looking forward to it 🙂

https://karti14.noblogs.org/

Koze is the ‘Collective Center/Kollektives Zentrum’ in Hamburg, that was founded through a squatting action in 2014 and is currently under thread of eviction.

http://koze.in/ […Lees verder]

10 years Joe’s Garage

2015_2005_10_years_joesgarageFor 10 years, Joe’s Garage organizes political action, film and debate evenings, discussions and demonstrations. Everyone is welcome whether it’s for advice in precarious housing, employment and other life issues or for a bowl of soup, a good conversation, nice music or a free raincoat from the Giveaway Shop.

As known, there is a desperate shortage of housing in Amsterdam. That is, we believe, generally not because of a lack of actual buildings but due to shortcomings of housing policy, power struggles in politics and greed in this capitalist capital. None of the 50 shades of the cabinet has ever really been able to solve this urgent problem.
Therefore we squat houses. After all, in hollow promises, one can’t live from pretty words and symbolic politics.

Joe’s Garage is also a squat but so much more than just that. Joe’s Garage is an autonomous, political, social and cultural center; 100% run by volunteers and without subsidy. Joe’s Garage shows what’s possible when people collaborate, share and exchange ideas, all in solidarity with each other. For 10 years now.

We, along with many of you, witnessed the neighborhood change significantly in the last 10 years. From a working-class neighborhood with many squats, social housing and Turkish grocery stores to a neat neighborhood with lots of expensive apartments and trendy coffee shops.
This change left no one unaffected. Some are delighted with the nicely refurbished homes, others miss the days you could still drink coffee for 1 Euro.. We find the conversation between people about this matter important and interesting to conduct.

Today we celebrate the autonomy, solidarity and freedom that we took 10 years ago and still cherish every day. Hasta la Victoria Siempre! Überhaupt und Jetzt! Love and Rage! And more of such…

Saturday november 21th 2015:
14.00, giveaway shop and more
15.00, gentrification tour
18.00, people’s kitchen
19.00, bands: Beatzers (ska folk from the Amsterdam swamp), The Bucket Boyz (blue trash from the Amsterdam swamp), Adamastor (up-tempo Portuguese gypsy punk).

AdamastorAdamastor: it all started in Amsterdam in October 2013, when five thirsty musicians from Portugal, Holland and Spain, stepped on each other’s toes and since then continue to gladly step on each other’s toes! Since then it has been an exciting time. Every show people discover the new and exciting sound. Through Fado, Bluegrass, Gypsy, sweat, all kinds of emotions, and big bar revenues, Adamastor takes us on a multicultural infectious journey with no beginning nor end…

10 jaar Joe’s Garage

2015_2005_10_years_joesgarageAl 10 jaar lang organiseert Joe’s Garage politieke acties, film- en debatavonden, discussies en demonstraties.Iedereen is hier welkom; of het nou voor advies bij precaire woon-, werk- en andere levensvragen is of voor een kop soep, een goed gesprek, een mooi concert of een gratis regenjas uit de weggeefwinkel.

Zoals bekend is er een schrijnend woningtekort in Amsterdam. Dat ligt, volgens ons, over het algemeen niet aan een tekort aan daadwerkelijke panden maar aan tekortkomingen van het woonbeleid, machtsstrijd in de politiek en hebzucht in deze kapitalistische hoofdstad. Geen van de 50 tinten van het kabinet heeft dit urgente probleem ooit echt kunnen aanpakken.
Daarom kraken wij woningen. In holle beloften, mooie woorden en symboolpolitiek kun je immers niet wonen.

Joe’s Garage is dan ook een kraakpand maar veel meer dan dat. Joe’s Garage is een autonoom, politiek, sociaal en cultureel centrum; 100% gerund door vrijwilligers en zonder subsidie. Joe’s Garage laat zien wat er mogelijk is als mensen samen werken, delen, ideeën uitwisselen en solidair zijn met elkaar. Al 10 jaar lang.

We hebben, samen met velen van u, de buurt de afgelopen 10 jaar flink zien veranderen. Van een echte volksbuurt met vele kraakpanden, sociale huurwoningen en Turkse groentewinkels tot een chique stadswijk met heel veel koopwoningen en hippe koffietentjes.
Die verandering heeft velen niet onberoerd gelaten. Sommigen zullen blij zijn met de keurig opgeknapte woningen, anderen missen de tijd dat je voor een euro nog ergens koffie kon drinken. Het gesprek daarover tussen alle verschillende mensen in de buurt is belangrijk en vinden wij interessant om te voeren

Vandaag vieren wij de strijdvaardigheid, de solidariteit en de vrijheid die wij 10 jaar geleden namen en nog steeds elke dag koesteren. Hasta la Victoria Siempre! Uberhaupt und Jetzt! Love and Rage! En meer van dattum…..

Zaterdag 21 november 2015:
14.00, weggeefwinkel en meer
15.00, gentrificatie tour
18.00, voku
19.00, bands: Beatzers (ska folk from the Amsterdam swamp), The Bucket Boyz (blue trash from the Amsterdam swamp), Adamastor (up-tempo Portuguese gypsy punk).

Oproep tot 1 oktober demonstratie: Recht op Stad!

RECHT_OP_STAD_demo_1_october_2015Hardhandige massa-arrestatie van 150 sympathisanten tijdens ontruiming Schijnheilig goedgekeurd door Amsterdams Hof. ‘Verzet’ maakt gehele demonstratie illegaal.

Het demonstratierecht lijkt een ernstige slag te zijn toegebracht: het Hof stelt dat manifestaties automatisch illegaal zijn wanneer de politie van mening is dat niet protest maar ‘verzet kennelijk het doel’ is. Het Hof heeft hieruit geconcludeerd dat de massa-arrestatie door de politie tijdens de ontruiming van het kraakpand Schijnheilig was toegestaan. Een cassatie is in navolging van de uitspraak ingesteld door de advocaat Willem Jebbink namens de vijf procederende sympathisanten die destijds waren opgepakt.

Schijnheilig: ‘We zijn verbijsterd dat het Amsterdamse hof de willekeur van de politie verkiest boven het demonstratierecht. Wij demonstreren niet om ‘verzet met kennelijk doel’ te plegen, maar om het geven van een duidelijk geluid; het geluid van vrije cultuur, van zelfbeschikking, van antikapitalisme; het geluid van een stad voor en door haar bewoners.’

Wij demonstreren tegen een stad dat is overgeleverd aan schimmige vastgoed-deals door, zoals Van der Laan beschreven ‘Egyptenaren op de Zeedijk’ en ‘puissant rijke Chinezen en Russen’ in de hele stad. We demonstreren tegen een stad dat het college van B&W wordt overgeleverd aan vigerende gentrificatie en exploitatie! We demonstreren tegen het omarmen van het massa-toerisme. We demonstreren tegen het laten stikken van vitale, autonome locaties als Villa Friekens, Bajesdorp of het ADM!

We demonstreren voor een stad vóór en dóór haar bewoners! Voor Recht op Stad!

Demonstreer mee op 1 oktober 19:00 op de Dam in Amsterdam. Als jij ook vindt dat de stad van jou is, voor ons is en voor iedereen is. Simpel gezegd: demonstreer voor RECHT OP STAD!

https://schijnheilig.nul.nu/

Call to demonstrate in English: Why are we demonstrating?

RIGHT TO A SOCIAL HOUSING POLICY

The city belongs to all of us, including to the poor and to the refugees. The city council needs to focus on making the biggest medley so not only people or organizations with money, but everyone has a chance to settle at their place of choice. The heart of a city is essential part of making a city livable and therefore cheap rents for housing and shops should be preserved.

RIGHT TO COMMONALTY

A city exists out of neighborhoods. This should be neighborhoods made able by its inhabitants, neighborhoods where the grocery store, bakery and local tailor should have a place. Amsterdam is no brand, but a city where people cohabit.

RIGHT TO KNOWLEDGE AND EDUCATION

The city is a hub of knowledge acquisition and dissemination. The city needs to stand firm for its students and point universities to their role: focussing on quality of education and phase out real estate speculation! Less power to the management and more power to teachers and students!

RIGHT TO AUTONOMY & CULTURE

The city is a thousand villages. The city is nothing without her inhabitants. The City is alive! It doesn’t survive by sweeping and encapsulating, but by letting her fray and bloom! The city needs to scale down and support autonomous folks and local organisations that take care of their neighbourhood. This will bring a faster and more direct result than regulation and criminalization will ever amount to. The city remains vital by giving space to experiment and to fail. And give everyone a chance to try again.

RIGHT TO DEMONSTRATE AND RESIST

The right to demonstrate; especially the city needs to be a space where one can express their beliefs, without fear of repression. Government and law enforcement should not be able to criminalize occupations and squatting. They have to understand that resistance is a natural right and evictions of squats and demonstrators should not harshly be beaten down and arrested.

RIGHT TO A RIGHTEOUS AMSTERDAM

In short: Right to City = Right to a righteous city with an eye for culture, activism, diversity and fair chances for all!

http://rechtopstad.nl/

Multimedia – Housing struggles and resistance against forced evictions

During our “Rent Rebels” benefit cooking last Monday we were screening a couple of short film to give some context to the “Rent Rebels – against the sale out of the city” documentary screening and discussion about necessary housing struggles in Berlin and Amsterdam that is taking place on the 21th and 22nd of November. Take a look below to watch the five short movies we screened in Joe’s if you missed the evening and come along on the 21th or 22nd of November, tell your friends and comrades and participate in the open discussion with housing activists from Berlin. […Lees verder]

Zaterdag 7 juni, de Valreep Manifestatie, de allerlaatste keer!

Persbericht 30 mei: De Valreep vertrekt niet zomaar
Amsterdam 30 mei 2014

De gemeente Amsterdam wil De Valreep ontruimen. De Valreep organiseerde de afgelopen 3 jaar activiteiten in het gekraakte voormalige dierenasiel in Amsterdam Oost en is niet van plan zomaar te vertrekken. […Lees verder]