Joe’s Garage gaat ook niet naar De Balie voor een discussie over kraken

Joe’s Garage ondertekent ook deze verklaring eerder vandaag gepubliceerd op Indymedia, Waarom wij niet rond de tafel gaan in De Balie voor een discussie over kraken:

Joe’s Garage also signs this statement published earlier today on Indymedia, Why we won’t sit down in De Balie for a discussion about squatting

De Balie heeft op 14 januari een debatavond georganiseerd over woningnood en kraken. Wij doen hier niet aan mee. Meerdere van de ondertekenaars van dit statement hebben dit ook duidelijk kenbaar gemaakt in reactie op de uitnodiging van De Balie, maar we leggen het hieronder nogmaals uit.

Met onze boycot sluiten we ons aan bij een grotere groep mensen die al langer De Balie boycot, omdat het een podium biedt aan onder meer islamofobie en verkrachtingscultuur. De Balie zegt een plek te zijn voor ‘vrije geesten met afwijkende meningen en nieuwe denkbeelden’. Verkrachtingscultuur islamofobie zijn echter geen nieuwe denkbeelden en horen geen podium te krijgen. Wij willen zelf ook graag vrije geesten zijn, maar dat kan niet zolang plekken zoals de Balie dit soort ‘afwijkende meningen’ promoot. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je iedereen een platform moet geven, dit getuigt van een valse neutraliteit.

Wij willen geen podium gebruiken dat ook gebruikt wordt door mensen die anderen in hun bestaansrecht bedreigen of hun veiligheid in gevaar brengen. We geloven in een wereld zonder grenzen, zonder constante repressie, zonder gendergerelateerd geweld. Een debat over kraken en woningnood is absoluut nuttig – maar niet als dat impliciet legitimiteit geeft aan het verspreiden van islamofobie, verkrachtingscultuur, racisme en seksisme. Daarom is De Balie bij uitstek niet de plek om dit gesprek te voeren.

Op 27 oktober 2021 is er een gesprek geweest tussen De Balie en de organisatie KIRAC, die met haar films verkrachtingscultuur verheerlijkt. Bij de première van hun meest recente film ‘Honeypot’ een paar weken daarvoor onthaalden ze zelfs de vermeende verkrachter Juliaan Andeweg met paard en bloemen om hem te ‘uncancelen’. De Balie toont dat ze geen respect hebben voor de overlevers van seksueel geweld door een collectief uit te nodigen dat een verkrachter letterlijk op een paard hijst. De Balie heeft met haar evenement actief podium geboden aan verkrachtingscultuur en zo actief ook onze veiligheid in gevaar gebracht. Dit ondanks de waarschuwingen van Geen Podium, die zich expliciet tegen het evenement uitsprak. De Balie deed alsof een gesprek over verkrachting en consent het goedpraten van verkrachting net zoveel legitimiteit heeft als het bestrijden hiervan. Andeweg werd in het gesprek onder meer tot slachtoffer gemaakt, en grapjes hierover werden lachend ontvangen door het publiek. Een gesprek met KIRAC legitimeert verkrachtingscultuur. Verkrachters en goedpraters hiervan moeten geen podium krijgen.

In 2019 was de Balie in het nieuws omdat de Egyptische feministe Mona Elthawy haar optreden daar afzegde. Dit in verband met het eerdere debat ‘Waarom haten ze ons eigenlijk’ in 2017, voor haar genoeg reden om zich terug te trekken. Bij dit debat waren voor de zoveelste keer uitgesproken racisten uitgenodigd. Het onderwerp van was moslimextremisme, maar mondde al gauw uit in een debat over hoe je moslims het beste kunt deporteren. FvD-partijfilosoof Paul Cliteur opperde om dit ‘met beleid’ te doen, en een bezoeker, de publiciste Bernadette de Wit, wilde het liefst het aantal moslims maximeren tot 1 à 2%. Zoals Fatima Faïd al tegen OneWorld zei, werd er “urenlang gekeuveld over hoe moslims gedeporteerd zouden moeten worden’’. Wij zullen nooit rond een tafel gaan zitten bij een podium dat moslimhaat normaliseert door dit een podium te geven.

Wij hebben het platform van De Balie niet nodig, De Balie is een valse bondgenoot. Wij hebben hun podium niet nodig om onze verhalen in te zetten als een leuk polemisch gesprekje ter consumptie van een overwegend wit publiek. We delen deze liever op een podium dat niet uitbuitend en corrupt is, met mensen die wél onze kameraden zijn. Een boycot van De Balie is een effectieve manier om niet mee te spelen met hun spelletje. Hiermee gaan we tegen dat gevaarlijke denkbeelden een platform krijgen en dat islamofobie en misogynie impliciet genormaliseerd worden.

De slachtoffers van de woningnood zijn óók mensen die slachtoffers zijn van huiselijk of seksueel geweld, zijn óók ongedocumenteerden die slachtoffers zijn van het grens- en deportatiebeleid en ga zo maar verder. Juist de groepen waarvan de Balie de veiligheid niet garandeert. Wij zijn solidair! De Balie ging afgelopen week zelfs expliciet op zoek naar ‘feministische krakers’ – frappant genoeg dus nadat ze bovenstaande kritiek al als reactie hadden ontvangen. Wij vragen ons af waar de Balie überhaupt het lef vandaan haalt om ons uit te nodigen. […Lees verder]

New Squatting Law – Squat Wars IV, Return of the squatting ban.

The Dutch government recently passed a new law, Wet Handhaving Kraakverbod (or law to Enforce the Squatting Ban), with the aim of evicting squatters more quickly. There is a lot of confusion and uncertainty about what exactly this law will entail and especially what influence this will have on squatters and their housing rights.

Unfortunately, this text will not be able to answer all questions since this law has been written by politicians who see squatting as a terrible thing and want to get rid of it, without actually seeming to have much understanding of the legal protocols and procedures. The result is a law that says that from now on, squatters must be evacuated more quickly without clearly establishing exactly how this should work. Both the Public Prosecution Service, the Council of Judiciary and Bond of Lawyers strongly criticised the proposal and called for this law not to be adopted, nevertheless a large majority voted in favour and this law entered into effect on 19 May, 2021. […Lees verder]

Amsterdam’s New Policy: No Eviction for Emptiness…

[nederlands] [français]

As a squatter in Amsterdam, looking back on the past year is painful. 2019 dealt heavy blows to a movement that didn’t seem capable of much more than taking the beating. The city has lost its largest squats and despite numerous squatting actions, hardly any new buildings have survived the end of the year. What’s more, politicians tried to introduce a law at national level to further criminalise squatters while the media reported time and time again how afflicted property owners are being deceived repeatedly by squatters. To top it all off, the mayor concludes the year with a report on a new policy designed to implement a more rigorous approach to squatting.
There’s not much left to say beyond 2019 having been a rather grim year, making it difficult to paint a hopeful picture for squatting in Amsterdam in 2020.

We look back on a year in which we, above all, lost a lot. […Lees verder]

Amsterdam’s New Policy: No Eviction for Emptiness…

[nederlands] [français]

As a squatter in Amsterdam, looking back on the past year is painful. 2019 dealt heavy blows to a movement that didn’t seem capable of much more than taking the beating. The city has lost its largest squats and despite numerous squatting actions, hardly any new buildings have survived the end of the year. What’s more, politicians tried to introduce a law at national level to further criminalise squatters while the media reported time and time again how afflicted property owners are being deceived repeatedly by squatters. To top it all off, the mayor concludes the year with a report on a new policy designed to implement a more rigorous approach to squatting.
There’s not much left to say beyond 2019 having been a rather grim year, making it difficult to paint a hopeful picture for squatting in Amsterdam in 2020.

We look back on a year in which we, above all, lost a lot. […Lees verder]

La nouvelle politique d’Amsterdam : Pas d’expulsion pour du vide…

[english] [nederlands]

En tant que squatteur à Amsterdam, il est douloureux de faire le bilan de l’année écoulée. L’année 2019 a porté un coup dur à un mouvement qui ne semblait pas capable de faire mieux que de prendre la raclée. La ville a perdu ses plus grands squats et malgré de nombreuses ouvertures, presque aucun nouveau squat n’a survécu à la fin de l’année. De plus, les politicienn-e-s ont essayé d’introduire une loi au niveau national pour criminaliser davantage les squatters, tandis que les médias ont rapporté à maintes reprises comment les propriétaires affligés sont trompés à répétition par les squatters. Pour couronner le tout, le maire conclut l’année avec un rapport sur une nouvelle politique visant à mettre en place une approche plus rigide sur les squats.
Il ne reste pas grand-chose à dire au-delà de 2019, année plutôt sombre, ce qui rend difficile de brosser un tableau optimiste des squats à Amsterdam en 2020.

Nous nous souvenons d’une année au cours de laquelle nous avons beaucoup perdu. […Lees verder]

JaKra! #1

[english]

Joe’s Garage is nog één van de weinige gekraakte social-politieke centra in Amsterdam, samen met Bajesdorp, nabij het Amstelstation, het ADM in het Westelijk Havengebied (ontruimd op 7 januari 2018) en de Monbeile Eenheid in Amsterdam Noord (verlaten op 1 februari 2019). Al ruim 13 jaar is Joe’s Garage acteif in de Transvaalbuurt, in Amsterdam Oost. In februari 2001 werden de bovenetage van Pretoriusstraat 28 gekraakt. In Juni 2005 was de begane grond, een voormalige tabakszaak, open als een sociaal centrum – Joe’s Garage was geboren! In die tijd waren waren er trouwens meerdere panden in de straat (en aan het tussenliggende Steve Bikoplein) gekraakt. In September 2005 werd Pretoriusstraat 43 gekraakt, aan de overkant van Joe’s. Drie jaar later, in october 2008, word Pretoriusstraat 28 ontruimd. Op precies dezelfde dag heropende Joe’s Garage op de begane grond van Pretoriusstraat 43. de Juridische situatie rondom Pretoriusstraat 43 is no altijd hetzelfde zoals beschreven in het Witboek Kraken uit 2005 [1].

Sinds 2005 biedt Joe’s Garage 6 dagen per week ruimte aan meerdere vrijwilligersinitiatieven, waaronder een weggeefwinkel, Volkseten Vegazulu (voku), een buurtbios en een kraakspreekuur (KSU Oost). Daarnaast maken verschillende groepen gebruik van de ruimte voor bijvoorbeeld vergadering of infoavonden. Om Joe’s Garage letterlijk en figuurlijk open te kunnen houden is iedereen van harte welkom om me te helpen – met het organiseren van een activiteit bijvoorbeeld, maar ook met koken of afwassen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen die er binnenstapt sichzelf ook als delnemer beschouwd; dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het creëren van een inclusieve, zelfwerkzame omgeving.

Kraken gaat natuurlijk gewoon door! Hieronder een overzicht van recente kraakacties: […Lees verder]

ATTENTION: 15 days major European operation controls against “illegal” migration.

Spread this:

The Council of the European Union is organizing from 13 to October 26, 2014 a major joint operation with the Schengen Member States, Europol and Frontex, called “Mos maiorum”.

All possible migration routes in Europe will be checked in all Schengen States and Europe’s external borders, the objectives being:

– Arrest “illegal” immigrants and gather information in view of investigation
– Identify, hunt and disrupt the organized crime groups
– Consolidate joint actions to prevent “illegal” migration
– Look at the routes used by migrants and migration networks.
– Collect and analyze the information related to secondary movements also

Controls at airports, train stations, ports, borders and other strategic places (train, bus, metro, tram?) will be strengthened without a doubt. So be careful.

Download the multilingual travel warning flyer, print it, distribute it.
[…Lees verder]

Freetown Bajesdorp, Unplugged Living Room Festival, May 12th 2012

Bajesdorp Festival Poster

On May 12th, a saturday, we gather again, like we’re used to do it once in while. Remember Thuis in Bajesdorp? Tons of quality live acts, uncomplicated friendly and diverse audience, florishing talents taking over the place for your pleasure (and theirs!), all in an awsome non-commercial and non-subsidized event..

But this time, we also do it to celebrate our emancipated freestate, declared on that very same day, namely Freetown Bajesdorp! It sounds funny like that – and it is – but also have some less funny reasons to do this. They’ll be exposed soon in our declaration of independance. At this occasion, just join on what could be the first time in history that an “Independance” is both being declared AND already being commemorated at the same time! […Lees verder]