Solidariteit met laatste arrestant ontruimingsgolf

Update: Laatste arrestant ontruimingsgolf inmiddels vrijgelaten (14nov), rechtzaak uitgesteld.

De eerder aangekondigde rechtzaak op 16 november van de laatste arrestant van de recente ontruimingsgolf in Amsterdam is afgelast. Het Openbaar Ministerie heeft de dagvaarding ingetrokken, dit betekende echter niet zijn vrijheid. Wanneer een nieuwe zitting zal plaatsvinden is vooralsnog onbekend. Het lijkt er op dat ze hem langer willen vasthouden. Maandag 14 november 2011 kwam hij voor de raadkamer. Dit leidde uiteindelijk tot een schorsing.

Indien vandaag bekend wordt dat hij langer wordt vastgehouden, kom dan maandagavond naar Joe’s Garage, Pretoriusstraat 43, Amsterdam Oost. Tijdens de voku zullen we een update geven over zijn situatie en wat beeldmateriaal vertonen van de ontruimingsgolf van 1 november jongstleden. Als je je solidariteit wil betuigen kan je hem schrijven. Wij zullen postkaarten voorzien die avond.

Maar je kan uiteraard ook op eigen houtje aan de slag:

PI Amsterdam Over-Amstel, HvB De Weg
Ter Attentie van Rogier, tulpnr. 7568486
celnr. 0130-205B-18
HJE Wenckebachweg 48
1009 CE Amsterdam

Strafrechtzaak op grond Wet kraken en leegstand
Als er toch een rechtzaak komt zal Rogier zijn pleitnoot (deels)zelf voordragen. Dit deed hij eerder bij de eerste strafrechtzaak op grond van de “Wet kraken en leegstand” in Utrecht. Lees zijn Pleitnoot

Uiteraard roepen wij op om die dag massaal de rechtzaak bij te wonen. Plaats en tijdstip zal in dien voorhanden later bekend gemaakt worden.

Ontruiming voor leegstand

De krakers geven met hun verzet tegen de ontruiming een duidelijke boodschap af: er worden geen sleutels overgedragen voor leegstand, antikraak en speculatie! Dit in tegenstelling tot de burgemeester die zich, als voormalig vastgoedadvocaat aan de zijde van de vastgoedsector schaart.

De leegstaande winkelruimte aan de Sumatrastraat 224 werd op zondag 5 juni 2011 door Kraakgroep Oost als woonruimte in gebruik genomen. Zoals veel huizen met achterstallig onderhoud in de buurt is ook deze woning in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard, die het blok eromheen al jaren laat verkrotten, uiteindelijk mikkende op sloop en nieuwbouw.

De begane grond op Sumatrastraat 224 stond reeds langer dan een jaar leeg. De laatste huurder had daar een electronica zaak gevestigd, en sinds diens vertrek is de etage leeg blijven staan. Eigen Haard is niet van plan om het opnieuw te gaan verhuren. Dit allemaal omdat er sloopplannen zijn voor het blok waarin het zich bevindt in 2013.

Verder onderzoek wijst uit dat het blok in kwestie al tenminste 10 jaar niet meer wordt onderhouden en de kwaliteit van de woningen dermate achteruit is gegaan dat Eigen Haard zonder moeite de meerderheid van de zittende huurders van haar sloopplannen wist te overtuigen. Maar zelf deze plannen lijken nu niet echt van de grond te komen.
Deze ontwikkeling is makkelijk te begrijpen als men naar de achtergronden kijkt, dat wil zeggen de manier van uitvoer maar vooral de echte doelen van de ‘stadsvernieuwing’ in de Indische buurt. Feitelijk is het namelijk de bedoeling dat zo een vernieuwing vooral de vervanging van de bewoners moet betekenen. Dit alles ten kosten van zij die geen dure vrije sector woning (koop of huur) kunnen betalen. Het sociale huisvestingsbeleid wordt met de grond gelijk gemaakt. Na deze kaalslag zou dan de weg vrij zijn voor een ‘vernieuwde’ buurt van vooral dure woningen en chique winkels. De financiële crisis, juist veroorzaakt door precies zulke speculatieve praktijken, heeft echter ervoor gezorgd, dat dit niet op korte termijn uitvoerbaar zal zijn, dus worden de plannen dan maar administratief vertraagd.

Ook over de tussenfases in deze ontwikkeling valt het een en ‘t ander op te merken, met name wat het gebruik van woningen betreft die niet meer regulier verhuurd worden nadat ze leeg zijn gekomen. Om te voorkomen dat de kraakbeweging daar hun intrek neemt en zich op zo een manier tegen de ontwikkelingen aanbemoeid, worden veel woningen tijdelijk in gebruik gegeven aan mensen die dankzij het genoemde afbraakbeleid niet aan een een normale huurwoning kunnen komen. Van deze bewoners worden dan relatieve hoge huren gevraagd zonder dat de erbij horende rechten (zoals onderhoud van het huis of vervangende huisvesting) gerespecteerd worden. In Amsterdam alleen wonen 10.000en mensen op zo een manier!

Aan het eind van de rit zijn het vooral particuliere speculanten, de directeurs van de corporaties en uiteraard de (hypotheek)banken die van zulke ontwikkelingen profiteren, terwijl huurders kopers en woningzoekenden de rekening moeten betalen.

Het verzet tegen de ontruiming van dit pand wordt niet enkel vanuit eigen woningnood gevoerd, maar ook om de afbraak van het sociale woonbeleid aan te klagen.

Strafrechtelijke ontruiming kraakpanden in strijd met mensenrechten

Op 28 oktober 2011 verloor de Nederlandse Staat wederom van krakers. De Hoge Raad bevestigt dat een ontruiming van een woning zonder voorafgaand proces niet is toegestaan. Het belang van het strafrechtelijk kraakverbod is hierdoor twijfelachtig. Lees het persbericht op de homepage van stichting 138a

Verzet tegen de ontruimingsgolf

Dinsdag 1 november 2011 werden weer een groot aantal kraakpanden in Amsterdam ontruimd. De krakers zijn woedend over de ontruimingen. Door het ontruimingsbeleid van burgemeester Van de Laan worden panden leeg opgeleverd aan speculanten. Door dit cadeau van Van der Laan kunnen de speculanten de panden weer teruggooien in een eindeloze carrousel van leegstand, antikraak en speculatie.

In verschillende panden werd de ontruiming vertraagd door gebruik te maken van zogenaamde lock ons. Dit was onder meer het geval in Linnaeusstraat 70-72, Swammerdamstraat 12, Vrolikstraat 278, Vrolikstraat 290 en Sumatrastraat 224.

Video ontruiming Linnaeusstraat Amsterdam 2011 :

Volstrekte willekeur aanhoudingen ontruimingsgolf

Blijkend van volstrekte willekeur werden enkel de twee lockers in de Sumatrastraat naar de cel afgevoerd. De eerste persoon die werd losgeslepen uit een lock on in de Linnaeusstraat werd eerst meegenomen om ongeïdentificeerd tien minuten later op de parking van het politiebureau te mogen wegwandelen. Na ontruiming van Swammerdamstraat en Vrolikstraat werd eveneens niemand aangehouden. Enkel op het laatste adres van de dag, Sumatrastraat 224 vielen twee arrestaties. Een persoon werd donderdag 3 november vrijgelaten, na het tonen van zijn identiteitsbewijs. Enkel Rogier zit nog vast. Zijn identiteit was reeds enkele uren na de aanhouding bekend.

De krakers zullen dwars door het geweld van ontruimingen, huurverhogingen en vertrutting heen blijven knokken tegen woningnood en speculatie. Voor een stad van iedereen!