Huurdersvereniging Benefit

Do./Th. 26 Jan. 2012, 19.00 Volkseten Vegazulu, vegan food, no reservations, donations welcome

Kom in groten getale, onwetendheid kan echt niet meer! Verzet tegen het wanbeleid van de rechtse rakkers is broodnodig

De Huurdersvereniging Oost streeft naar het behoud van voldoende betaalbare en goed onderhouden huurwoningen.

De Huurdersvereniging Oost behartigt de belangen  van alle huurders in het stadsdeel Amsterdam-Oost door overleg met stadsdeel Oost, woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders. Zij spreken in bij vergaderingen van het stadsdeel om zaken die huurdersbelangen raken aan te kaarten en op de agenda te krijgen. Aandachtspunten zijn de rechtspositie van huurders, goed onderhoud van woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een goede en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw.

Een dieptepunt was het asociale doordrukken van heer (voormalig minster) Donner met zijn verkrachting van het woningwaarderingsstelsel. 15 of 25 woningwaarderingspunten, zo’n €120, meer voor marktwerking in de schaarste gebieden. Volgens Thijs Reuten, wethouder wonen in Oost, betekent dit dat zo ongeveer 40.000 sociale huurwoningen bij vrijkomen uit het sociale bestand in stadsdeel Oost verdwijnen.

Want laat nu net die schaarstegebieden de gebieden zijn waar de sociale woningen het hardst nodig zijn. En nee VVD, het komt niet door werkschuwe uitkeringtrekkers, maar door mensen die door allerlei oorzaken niet op kosten van de samenleving konden studeren, ergo uw vuile werk op moeten knappen. Juist deze mensen die door de stijgende (huur)prijzen uit de stad gejaagd worden moeten vervolgens iedere werkdag vanuit buitenwijken en randgemeenten in het OV en de file staan om hun dagelijks brood te verdienen.

Een ander voorspelbaar gevolg is dat de woningmarkt nog meer volledig vastloopt, behalve in de ogen van Donner. Maar ja die ging zijn slechte ogen richten op de Raad van State waar hij zijn eigen wanbeleid kan goedkeuren. Weliswaar geen internationale carrière voor deze zeer fatsoenlijke heer, zondag weer vooraan in de kerk, zo doen dit soort figuren het. Benieuwd wat zijn opvolger nog gaat bedenken, vanuit deze rechtse regering zal het niet veel goeds zijn ben ik bang. Wij houden u op de hoogte. F.O.

De huurdersvereniging heeft veel kennis en ervaring verzameld, die kan worden uitgewisseld en gebruikt door andere huurders. De Huurdersvereniging Oost is er voor alle georganiseerde en individuele huurders uit Oost/. Met de Huurdersvereniging hebben de huurders een sterke stem bij de vorming van het beleid bij stadsvernieuwing, renovatieprojecten, omzetten van huur in koopwoningen en behoud van betaalbare huurwoningen. Het is een platform voor onderling contact, kennisuitwisseling en –overdracht.