Benefiet Huurdersvereniging

Benefiet voku voor de Huurdersvereniging Oost op donderdag 26 januari 2012 vanaf 19u. Infoavond zondag 29 januari 2012 vanaf 20u.

Er staat een prijs op uw hoofd!

Afgelopen 1 oktober zijn de huurprijsregels veranderd door minister Donner.  Hierdoor kunnen verhuurders grof geld verdienen als ze huurders die nu minder dan 650 euro betalen weten weg te pesten. Dit bevestigde ook Thijs Reuten, de portefeuillehouder wonen van Oost in het Parool van afgelopen 26 november “Alarm over huurmarkt”. Uit onderzoek van het stadsdeel bleek dat 10.000 van de goedkoopste woningen in Oost zouden verdwijnen. De kans op een betaalbare particuliere huurwoning zou “praktisch nihil” worden.

Wilt u voorkomen dat u hier de dupe van wordt? Kom dan naar onze informatie-bijeenkomst:
op zondag 29 januari om 20:00

Uit een inventarisatie van de Huurdersvereniging Oost blijkt dat vrijwel alle woningen aan bijvoorbeeld de Pretoriusstraat en de Linnaeusstraat na leegkomst voor vrije marktprijzen verhuurd kunnen worden. Een simpele etage brengt dan zo 1200 euro op. Er staat dus een prijs op uw hoofd, die uw verhuurder kan innen zodra u
verhuist. Maar als u verhuist, bent u echter door de nieuwe huurprijsregels wel meer geld kwijt voor minder woning.

Huurdersverenging Oost
info [at] huurdersverenigingoost [dot] nl
of via 020-4620330

De Huurdersvereniging Oost streeft naar het behoud van voldoende betaalbare en goed onderhouden huurwoningen. De Huurdersvereniging Oost behartigt de belangen  van alle huurders in het stadsdeel Amsterdam-Oost door overleg met stadsdeel Oost, woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders. Zij spreken in bij vergaderingen van het stadsdeel om zaken die huurdersbelangen raken aan te kaarten en op de agenda te krijgen. Aandachtspunten zijn de rechtspositie van huurders, goed onderhoud van woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een goede en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Met de Huurdersvereniging hebben de huurders een sterke stem bij de vorming van het beleid bij stadsvernieuwing, renovatieprojecten, omzetten van huur in koopwoningen en behoud van betaalbare huurwoningen. Het is een platform voor onderling contact, kennisuitwisseling en –overdracht.