Benefiet Voku, Da Costade kade, squat under eviction threat

Thursday April 12th, 7pm Benefiet voku for Da Costa kade-squat, threatened with eviction

Op 13 november 2011, is Da Costakade 15Hs herkraakt door een groep jonge politiek actieve kunstenaars. Dit pand was in 2009 voor het eerst gekraakt en in september 2010 ontruimd. De eigenaar Van Keulen heeft het pand in 2001 gekocht en op 19 juli 2005 een spiltsingsvergunning aangevraagd zo dat hij op later tijdstip het pand als losse appartementen kon verkopen. In oktober van 2007 heeft hij een sloop en renovatie vergunning aangevraagd voor de begane grond en eerste verdieping.  In 2010 hebben de krakers hun recht zaak verloren gebaseerd op onduidelijk argumenten van de eigenaar over zijn plannen en dat hij daar zo snel mogelijk mee aan de slag wou. De krakers geloofden de eigenaar en hebben toen het pand vrijwillig verlaten. Meer dan een jaar later, stond het pand nog steeds leeg. Er hadden geen werkzaamheden plaats gevonden in het pand in het verstreken jaar wat bewijst dat het nooit het plan was van de eigenaar om te verbouwen of het leegstands probleem in zijn pand op te lossen. Dit soort speculatie kan niet langer getolereerd worden! Momenteel staat het pand op de Da Costakade 15hs op de ontruimingslijst van het OM. Er zal wellicht op dinsdag 27 maart worden ontruimd.

Wonen is een recht! Kraken gaat door! Speculatie is crimineel!