Aannemer PS28 gekraakt!

Zondag 20 juli 2008 heeft kraakgroep de pijp de bovenetages aan de Albert Cuypstraat 40-42 gekraakt. De eigenaren van deze panden zijn niet alleen speculanten die op kosten van Amsterdamse huurders en toekomstige kopers dikke winst willen binnenslepen, maar horen ook tot dezelfde kring van investeerders uit de provincie, die inmiddels 2,5 jaar geleden het kraakbolwerk aan de Pretoriusstraat 28 hebben aangekocht, na de arrestatie en het faillissement van de voormalige eigenaar Joe McCarthy.

Sinds Robert Leon Segaar, Anton Klomp en Gerard van de Laar eigenaren zijn van de pretoriusstraat 28, hebben ze veel ondernomen om de kraakgroep ontruimd te krijgen. Een van de eerste stappen was, om hun medeeigenaar Pepijn Koch te bewegen om van zijn aandeel afstand te doen, hij was immers McCarthys accountant geweest. Volgens justitie was hij tenminste zijdelings betrokken bij de praktijken die inmiddels tot vervolging voor vastgoedfraude hebben geleid evenals tot de intrekking van een bouwvergunning op basis van de wet BIBOB.

Uit onderzoek door de kraakgroep en het spekulatie onderzoekskollektief (SPOK) bleek echter al snel, dat deze laaste zet een schijnvertoning was. Koch bleef wel met Segaar, Klomp en van de Laar verder in ander vastgoed participeren. In dit kader werden ook andere zakenvrienden van Pepijn Koch onderwerp van onderzoek, met name de kringen rond Pierre Komen en Sander Koeleman, eveneens zakenlieden uit Noordholland, die geld in Amsterdamse uitpondingsprojecten gingen investeren. Dit gebeurd onder de klinkende handelsnamen ‘Dominus Amstelodami’ en ‘Filia Prima Amstelodami’. Filia Prima is dan de eigenaresse van de Albert Cuypstraat 40-42.

De onderlinge connecties gaan trouwens verder: In januari 2008 zijn de bewoners van de Pretoriusstraat 28 gedagvaard, waarbij genoemde eigenaren ook een aannemer hebben aangetrokken: Van Suijdam BV. Afgezien van het feit dat dit bouwbedrijf eveneens werkzaamheden voor Dominus en Filia Prima blijkt uit te voeren, speelt diens eigenaar Barry van Suijdam ook als vastgoedhandelaar en rol. Voor Dominus en Filia Prima trad die herhaaldelijk als tussenpersoon op bij een aantal vreemde transacties, en inmiddels is hij, met de andere bazen van genoemde bedrijven, ook een eigen vastgoedhandel begonnen: PBS real estate, zoals in Pierre (Komen), Barry (van Suijdam) en Sander (Koeleman). Deze club is ook eigenaresse van het buurpand aan de Albert Cuypstraat 36-38, uitetaard met dezelfde achtergrond van schaamteloze speculatie.

Ook verder zijn de verhalen van de Pretoriusstraat 28 en de Albert Cuypstraat 40-42 best vergelijkbaar: in beide gevallen zijn goedkope huurwoningen aan de voorraad ontrokken, hebben notoire speculanten er grote sommen geld doorheen gepompt, en hebben uiteindelijk zakenlieden uit de provincie met hun ‘brandschoon vermogen’ ( dixit de advocaat van de eigenaren van de Pretoriusstraat ) geprobeerd de handel een respectabel uiterlijk te geven. In beide gevallen hebben kraakgroepen daar een stokje voor gestoken en in beide gevallen laat de gemeente het uitendelijk na om in te grijpen en de speculatie af te stellen.

PS28 en AC4042 EEN FRONT!

meer informatie over

De kraak van de Albert Cuypstraat 40- 42
http://www.indymedia.nl/nl/2008/07/53658.shtml

en de achtergronden
http://squat.net/ac4042

De eigenaren van de PS28
http://speculanten.nl/node/100

Barry van Suijdam en PBS
http://speculanten.nl/node/128

Dominus en Filia Prima
http://speculanten.nl/node/105

en hoe dit allemaal samenhangt
http://www.speculanten.nl/origs/pbs/pbs/data/koeleman3.jpg