Rechter schorst omstreden bouwvergunning

Persbericht, 11 maart 2008: De Rechtbank Amsterdam heeft in vonnis van 7 maart j.l. na bezwaren van bewoners en buren de afgegeven bouwvergunning voor het pand Pretoriusstraat 28 op bouwkundige gronden geschorst. Het pand is onderwerp van een hypotheekfraude-rechtzaak en BIBOB-procedures.

Eerder, in januari 2006 werd de bouwvergunning voor het pand al ingetrokken op grond van wet BIBOB. De toenmalige eigenaar, J.C. McCarthy staat inmiddels terecht wegens hypotheekfraude met onder andere de Pretoriusstraat 28, waarbij hij volgens het strafdossier veelvuldig gebruikmaakte van stromancostructies. Na de arrestatie van McCarthy en de intrekking van de vergunning ging de hypotheekbank tot veiling van het pand over.

Het pand werd echter van de veiling gehaald en onderhands verkocht aan de huidige eigenaren. De gemeente startte tegen de nieuwe eigenaren eveneens een BIBOB-onderzoek, nadat uit informatie van bewoners was gebleken dat er allerlei verbanden bestonden tussen McCarthy en de nieuwe eigenaren. Er zou mogelijk wederom sprake zijn van een stromannen-constructie. Dit onderzoek heeft er echter vooralsnog niet toe geleid dat de gemeente de bouwvergunning heeft ingetrokken.

Bewoonster van het pand P. Modern is blij met de uitspraak, maar nog niet gerustgesteld “Dit is een succesje, maar we hopen dat de strafzaak tegen McCarthy meer duidelijkheid geeft over de zakelijke verweving met de huidige eigenaren, want tot nog toe zijn zij onder de BIBOB uitgekomen”.

De rechtzaak wegens hypotheekfraude tegen McCarthy en meer dan 10 medeverdachten vindt plaats op 14, 15 en 16 april a.s. bij de Rechtbank Amsterdam.
Over de zakelijke val van McCarthy is door de bewoners van Pretoriusstraat 28 vanaf 2001 continu verslag gedaan op de website: http://squat.net/ps28
Het onderzoek van bewoners van Pretoriusstraat 28 dat aanleiding was voor de gemeente over te gaan tot een BIBOB-onderzoek naar de huidige eigenaren is online te vinden op: http://www.speculanten.nl/node/100