Documentair filmavond “The root of all evil?”

Wed 17.01.2007 – De wetenschapper en overtuigde atheist Richard Dawkins gaat op reis door de hele wereld om met vertegenwoordigers van belangrijke religieuse groepen te discusseren. Het resultaat is een meeslepend pleidooi voor een rationalistische beschaafdheid. Waard om er eens naar te luisteren.
Waarschuwing: Dit programma is niet geschikt voor mensen die het niet trekken als hun geloof word bekritiseerd.
Duur: 90 min
Taal; Engels

The scientist and convinced atheist Richard Dawkins embarks on a journey around the world to discuss with representatives of major religious groups. The result is a captivating plea for a rational society. Worthy to listen to.
Warning: This program is unsuitable for people who cannot deal with having their faith criticized.
Duration: 90 min
Language: English