Documentary ‘Table, Bed, Chair’ – Weekly Film Screening

Wed 08.08.2007 -Weekly Film Screening: TABLE, BED, CHAIR (Robert Hack, 2007, Mini Dv, 30 Min 41 Sek, PAL 4:3, English and Dutch with English subtitles). A No Budget Production

Table, Bed, Chair is een documentair portret van de Amsterdamse kraakbeweging, een onderzoek naar ideologische benaderingen en in praktijk gebrachte alternatieven voor bestaande sociale structuren. Archiefbeeld toont het historische hoogtepunt van de beweging in de roerige jaren ’80, toen zo’n 10.000 mensen in Amsterdam gekraakt woonden.

Door een groot tekort aan betaalbare woonruimte in Nederland, wordt de praktijk van het bezetten van leegstaande huizen getolereerd sinds het einde van de jaren ’60. De brede acceptatie van kraken heeft een open social klimaat gecreëerd waarin de mogelijkheid zich ontwikkelde om een alternatieve stad binnen de stad op te bouwen, bestaande uit autonome organisatie structuren en alternatieve leefwijzen. De kraakbeweging bereikte haar piek in de jaren ‘80, en is nu geslonken tot een geschatte 2000 krakers in Amsterdam. De Nederlandse regering heeft tegelijkertijd geprobeerd om kraken te criminaliseren. “Table, Bed, Chair” stelt de vraag hoe de idealen van toen nu beleefd worden, en wat de huidige obstakels zijn van een autonome beweging in tijden van politieke extremisme en globalisering.

Met elkaar gecontrasteerde interviews geven een beeld van de pluraliteit aan meningen over thema’s zoals zelforganisatie, autonomie en ideologie, maar ook over de legitimiteit van geweld in politiek conflict. De geïnterviewden, allen krakers of ex-krakers, hebben het over het gebrek aan huisvesting en het gebrek aan alternatieve woonvormen. Zij willen lege ruimte benutten om de utopie van een betere maatschappij buiten de bestaande normen vorm te geven.

De regelgeving is sinds de jaren ’80 strenger geworden en het stadsbestuur heeft langzaam de controle heroverd, via een wortel en stok strategie van legalisatie en repressie. Echter, de infrastructuur van de eerdere beweging blijft grotendeels intact. Tezamen met het nog steeds onopgeloste woningnood probleem vormt deze infrastructuur een essentiële basis voor de hedendaagse kraakbeweging in Amsterdam.

De kijker wordt in een wereld ondergedompeld die door krakers romantisch wordt gepresenteerd als een groene oasis in het hart van de stedelijke woestenij, een legaal schemergebied waar dromen werkelijkheid kunnen worden.

Director & Editor, Robert Hack
Script & Research, Jakob Proyer
Directors of Photography, Jakob M. Kubizek en Peter Sihorsch
Soundmastering, Stefan Deisenberger

Provoking documentaries, movies off the beaten mainstream path and other material you probably wont be able to see outside of film festivals and similar special events… Please note: This is not a bar evening or kitchen evening. If you want to eat or drink, please come on the days assigned to those activities. There’s no food, and drinks can be ordered before and after the film only.