Inspraak Kraakgroep PS28

beste raadsleden

Ik wil hier geen langdradige inleidingen ophangen over de pretoriusstraat 28 , haar eigenaren en de eindeloze perikelen over per ongeluk verleende vergunningen en stromanconstructies. Ik denk dat het verhaal hier inmiddels bekend is.

Alle raadsleden hebben de stand van zaken per email en post toegestuurd gekregen.

Zoals jullie gehoord hebben, zijnde eigenaren nu een ontruimingsprocedure begonnen ondanks het feit dat er zowel een BIBOB onderzoek als een bezwaarprocedure bezig zijn. De eigenaren willen de uitkomst ervan kennelijk liever niet afwachten en gaan nu de ‘per ongeluk’ verleende vergunning gebruiken om ons te doen ontruimen. Als dit slagt, stijgt de
waarde van het pand enorm, dus kunt u in het gevolg verder verkooptransacties verwachten. Dat ze echt willen verbouwen lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.

Als bewoners en gebruikers van het pand staan we nu met de rug tegen de muur. Wij gaan uiteraard niet wijken voor een witwasoperatie of dergelijks, zelfs niet als de knokploeg deze keer een peleton ME is. Door haar aarzelende houding dwingt het stadsdeel ons in laatste consequentie letterlijk de barricades op.

Wij willen ons tijd liever aan nuttigere dingen besteden en roepen deze raad en het DB daarom op: trek de vergunning onmiddellijk in of zorg anders dat die tot aan de uitkomst van alle procedures en onderzoeken niet uitgevoerd kan worden. Dit kan door onmisverstaanbaar aan te geven dat hangende het BIBOB onderzoek de vergunning niet gebruikt mag worden, omdat er twijfels aan de integriteit van de eigenaar zijn en dat de vergunning wordt ingetrokken als het advies van het bureau dat toelaat.

Laast not least willen wij ook ons desnoods militante solidariteit betuigen met de bewoners van de steve bikoplein 19 die voor een vergelijkbare reden misschien hun huis moeten verlaten en uiteraard de bewoners van de 3e oosterparkstraat die voor het winstbejag van een corporatie de buurt worden weggepest gepest.

HUN STRIJD IS OOK ONS STRIJD, WANT WONEN IS EEN MENSENRECHT