Raising Radicals

Sunday July 21, 2024, Raising Radicals, maandelijks op een zondag om 12.00 in Joe’s Garage Amsterdam-Oost, tussen 12 en 14u! Wees allemaal zeer welkom zondag 16 juni in Joe’s Garage met kids! Geen Raising Radicals in Augustus.

Idee is een maandelijks ouder-kind-cafe maar dan een beetje anders. Misschien komt er af en toe een specifiek thema aan bod zoals; welke acties zijn veilig met kinderen en welke niet? Of misschien is er soms een leuke activiteit voor kids, of misschien is het gewoon al leuk genoeg om te kletsen met politieke activistische ouders en kunnen kids lekker met elkaar spelen, klagen over hun hippy-ouders whatever. Alle input en ideeen zijn super welkom, idealiter gaat het zichzelf een beetje organiseren en ben ik alleen de toevallige starter van het geheel….. Stuur graag door naar alle ouders die zich thuis voelen op een plek als Joe’s Garage zodat de eerste keer zo leuk wordt dat we dit vaker willen doen! ♥️&✊🏼✊🏽✊🏿&💩

Idea is a monthly parent-child cafe, but a little different. Perhaps a specific theme is discussed occasionally, such as; which actions are safe with children and which are not? Or maybe there is a fun activity for kids, or maybe it’s just fun enough to chat with political activist parents and kids can play with each other, complain about their hippy parents, whatever. All input and ideas are super welcome, ideally it will organize itself a bit and I am just the coincidental starter of the whole….. Please forward to all parents who feel at home in a place like Joe’s Garage so that the first time It’s going to be so much fun that we want to do this more often!

Tags: