1 mei: Manifestatie Dappermarkt & Debat in Joes

Op de Eerste Mei vieren diegene, die geen ander eigendommen hebben dan hun arbeidskracht, de strijd voor hun sociale rechten. Het is een dag van feest voor de reeds samen afgedwongen rechten maar ook en dag om samen na te denken over hoe zulke rechten ook in de toekomst afgedwongen kunnen worden. Opstandig Oost Amsterdam nodigt daarom uit tot een manifestatie op de Dappermarkt gevolgd door een debat in sociaal centrum Joes Garage. Komt allen, leve de Revolutionaire Eerste Mei!

Precair & uitgebuit?

Een baan zonder vaste uren, zonder betaald ziekteverlof of vakantie, waar je ten alle tijden zomaar ontslagen kan worden, een woning waar je ten alle tijden zomaar uitgezet kan worden, biedt geen bestaanszekerheid. Uitgeleverd aan de dagprijzen kan je zomaar zonder inkomen op straat komen te staan.

Zo een precaire situatie brengt je welzijn in gevaar!

In Nederland en elders komen steeds meer mensen in precaire situaties terecht. Vaste arbeidscontracten maken plaats voor tijdelijke banen en/of uitzendwerk. Vaste huurcontracten worden nauwelijks nog afgesloten, wie niet kan kopen woont maar als kraakwacht. Zelfs woningkopers verkeren in onzekerheid, gezien het feit dat een precair arbeidscontract zomaar beeindigt kan worden, waardoor het huis eveneens op de veiling belandt.

Door de risico’s bij werknemers en bewoners neer te leggen, kunnen werkgevers en huisbazen alle winst voor zich zelf houden. Wie protesteert of eisen stelt kan zomaar op straat gezet en door een ander, gewilliger slachtoffer worden vervangen.

Wie in zulke verhoudingen moet werken of wonen wordt geregeld uitgebuit!

Sta op voor je recht!

Bestaanszekerheid is een voorwaarde voor welzijn en een belangrijk sociaal recht. Alleen wie precair en dus makkelijk te vervangen is, kan zomaar ervan worden verstoken. Opstaan voor het recht op bestaanszekerheid betekend het ingrijpen door de betrokkenen, dus het afdwingen van zeggenschap van werknemers en bewoners over arbeid en huisvesting en de verdeling ervan. Wie het zelf voor het zeggen heeft in bedrijf en woonpand kan namelijk niet zomaar ontslagen of ontruimd worden.

Zeggenschap afdwingen kan alleen wie zijn/haar werk en woonomstandigheden goed begrijpt en deze kennis ook kan omzetten in daden. Dit geldt tijdens het werk en de bewoning zelf, door overzicht en verantwoording niet zomaar over te laten aan de (huis)baas, als in tijden van conflict met deze bazen, door de beslissingen over verdeling van baten en lasten zelf te nemen en door te zetten.

Samen, niet alleen …

Gezien het feit dat staat en wet vooral zeggenschap op basis van eigendom beschermen, kunnen bewoners en werkers alleen hun rechten waarborgen als ze hun eisen gezamenlijk weten de formulieren en gezamenlijk weten te handelen als deze niet ingewilligd worden. Alleen wie zorgen en gedachten met lotgenoten deelt, met hun samen conclusies trekt en op een georganiseerde manier naar buiten treed, kan rechten afdwingen!

De eerste mei, dag van de sociale strijd!

Op deze dag vieren diegene die geen ander eigendommen hebben dan hun arbeidskracht, de strijd voor hun sociale rechten. Het is een dag van feest voor de reeds samen afgedwongen rechten maar ook en dag om samen na te denken over hoe zulke rechten ook in de toekomst afgedwongen kunnen worden.

Vier mee:
manifestatie voor de strijd om sociale rechten,
16.30 dappermarkt hoekje commelinstraat

Denk mee:
debat over precariteit van arbeid, woning en sociale zekerheid,
18.30 joes garage, pretoriusstraat 43