Het stadsdeel valt ons weer eens lastig: protest dinsdag 14 april 2009!

Gemeente en stadsdeelbestuur in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer vallen buurt- en actiecentrum Joe’s Garage weer eens lastig. Op dinsdag 14 april 2009 gaat Joe’s Collectief daarom verhaal halen bij de deelraad, komt allen!

Na de ontruiming van Joes Garage 28.0 in October 2008 en diens wederOpstand als Joes Garage 43.0 probeert de gemeente Amsterdam alweer dit initiatief te dwarsbomen. Terwijl 28.0 moest wijken voor de inmiddels ‘witter dan witte’ vastgoedpraktijken van een groep huurwoningsuitverkopers, moest bij 43.0 andere narigheid erbij gesleept worden om de transvaalse uitvalsbasis tegen veryupping de kop te kunnen indrukken: ondanks beter weten en in het kader van de grote zuiveringsacties wordt het buurtcentrum tot ‘horecagelegenheid’ verklaard, om de politie een voet in de deur te verschaffen.

Het stadsdeelbestuur zwicht in deze kennelijk onder de druk van de centrale stad. Wethouder Asscher, die zijn rooie vlag inmiddels voor zwarte kousen heeft verwisseld, burgemeester Cohen (die, van ‘we moeten maar wennen aan de politiestaat’) en een hele hoop naar macht hunkerende dienders hebben namelijk benadrukt, dat er maar een manier is om het schorem in de volkswijken in het gareel te houden: repressie. Dit geldt zoweel voor het oosterpark (waar je straks alleen nog binnen mag, als je dure drankjes op een yuppenterras hebt gezopen), als voor de straten en pleinen van Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg. Wat daarbij opvalt, is dat uiteraard noch op Ijburg, noch op het KNSM eiland of in de rijke wijken van de Watergraafsmeer straatrazzias plaatsvinden, maar alleen in de (straks nog maar voormalige) volksbuurten zoals de Indische Buurt, de Oosterparkbuurt of de Transvaal.

Deze staat van belegering in de vorm van cameratoezicht, preventief fouilleren en soortgelijks gaat zelfs de lokale deelraad te ver, maar in Nederland en zeker in Oost Watergraafsmeer gaat het recht niet van het volk of diens vertegenwoordigers uit, maar van het staatshoofd en diens officieren (zoals de burgemeester). De meerderheden in de deelraad tegen deze aanpak werden dus gewoon geïgnoreerd, en het bestuur voert vooral uit, wat burgemeester en politie graag willen. De pluchezeteltjes van allerlei couleur in ons stadsdeelparlament, houden het in deze dan bij protest, maar hebben niet het lef om hun besluit tegen de lange arm de stopera en het hoofdbureau door te zetten.

Dit geldt uiteraard niet voor de kraakgroep en andere gebruikers van Joes Garage, die als mondige burgers in alle opzichten (en dus NIET als onderdanen) best in staat zijn om voor hun rechten op te staan. Ter inleiding gaan we daarom eerst tekst en uitleg geven in de nieuwe tempel van de stadsdeeltelijke (nep?)democratie.

Dat het uitvoerende stadsdeelbestuur, allen vooraan de PvdA, moeite heeft om het onderscheid nog te zien tussen een politieke bijeenkomst en een zuippartij, spreekt wel boekdelen. De vrijwilligers van Joes en hun steungroep gaan daarom dit verschil toelichten bij de deelraadsvergadering op dinsdag 14 april 2009. Komt allen!

Voorverzamelen in actiecentrum Joes Garage, pretoriusstraat 43, om 19 uur.

Deelraadsvergadering op het Oranje vrijstaatplein 2 op dinsdag 14 april om 19 uur 30.

Pvda toen ze nog nuchter waren

Pvda toen ze nog nuchter waren