Joe word bedreigd door de zwartgeldwolven!

Joe_word_bedreigd_door_de_zwartgeldwolvenDe eigenaren van de pretoriusstraat 28 hebben onlangs een oprotbrief gestuurd, waar ze de bewoners, en met hun ook de gebruikers van Joe’s en alle daar gevestigte projecten sommeren om te wijken voor verbouwplannen tot yuppenappartementen. Niet dat we het daarmee eens zouden zijn, maar we geloven niet eens in deze verbouwingsplannen. De geschiedenis van ons pand, 6 ‘verschillene’ eigenaren in 6 jaar tijd en een ‘waardestijging’ van 85.000 tot 700.000 in bij laatste hypotheek doet vermoeden dat een ontruiming vooral op waardestijging en doorverkoop mikt.Daarvoor is ondermeer het stadsdeel oost watergraafsmeer verantwoordlijk dat aan maffiamaatje Leon Segaar ‘per ongeluk’ een bouwvergunning heeft verleend.

lees meer op http://indymedia.nl/nl/2007/05/44831.shtml en http://speculanten.nl/node/100

Net als de stadsdeeltypes van alles doen voor de vastgoedboeven (men is niet vies van hun zwaart geld, ‘als er maar opgeknapt word’) worden huurders door woningbouwcorporaties hun huizen uitgebonjourd om plaats te maken voor dure koopwoningyuppen. De methodes zijn wat zachtzinniger en daardoor achterbaks en slinks. En terwijl het stadseel woonvisies bij elkaar fantaseerd lopen hele volksbuurten leeg. Dits is nu aan de gaande in de oosterparkbuurt. Maar de bewoners, en dan zowel de huurders als de kraakwachten laten niet met zich sollen. Op deze manifestatie gaan we samen huurders , krakers en kraakwachten op straat en in de raadzaal ons stem laten horen!
kijk ook op http://slimblijven.nl


lees verder voor de text van de flyer ….

Wie is er verantwoordelijk voor de woningnood?

de corporaties
Sinds de jaren negentig zijn de woningbouwcorporaties hun sociale en politieke erfenis aan het verloochenen. Met gelikte concepten met ‘differentiatie’ als excuus wordt de sociale woningvooraad uitverkocht aan tweeverdieners en welgestelde ouderen, terwijl mensen in de randstad 10 jaar en langer op de wachtlijst van de slinkende voorraad van sociale huurwoningen moeten wachten. De ene volksbuurt na de andere sneuvelt voor het ‘middensegment’ terwijl de directeuren op jaarsalarissen van meerdere tonnen kunnen rekenen. En de gelikte projectbegeleiders die ook u straks uit uw huis komen lullen breien uw tegenspraak desnoods recht tot ‘inspraak’ en uiteindelijke ‘instemming’ …
Gelooft u het niet? Nu bezig bijvoorbeeld in de 3e Oosterparkstraat 44-66 door Ymere.

de speculanten en vastgoedcriminelen
Niet alleen de corporaties zijn bezig met het opkrikken van winsten door splitsing en verkoop, maar uiteraard ook particulieren. Een verhuurd huis is immers veel minder waard dan gesplitste koopappartementen. Particulieren gaan veel minder zachtzinnig te werk dan de corporaties. Huurders worden soms letterlijk hun huizen uitgeintimideerd. Panden worden uitgesloopt en blijven als holle kiezen staan tot het ‘juiste moment’ gekomen is. In de tussentijd weten criminelen door immer nieuwe doorverkopen met zwart geld de prijzen zover op te krikken dat verhuur zeker niet meer haalbaar is. Het zwarte geld is echter lekker witgewassen zodra er een koper is gevonden.
Gelooft u het niet? Nu bezig bijvoorbeeld in de Pretoriusstraat 28 of het Steve Bikoplein 19

en uiteindelijk de politiek…
En al dit gebeurt met de al dan niet stille toestemming van uw ‘volksvertegenwoordigers’:
Terwijl u zoetgehouden wordt met inspraakavonden en klankbordgroepen worden in de achterkamertjes met de directeuren van corporaties de echte deals gemaakt waarin u alleen nog als kostenpost voorkomt. Het enige wat voor u dan overblijft, is een tijdelijk contract in een afbraakwoning die binnenkort ook gerenoveerd gaat worden tot koopwoning ….

Ook de vastgoedcriminelen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Onze (stadsdeel)bestuurders zijn kennelijk zo blij met al die ‘eindelijk opgeknapte panden’ dat de voormalige bewoners noch de herkomst van het geld dat met de panden gewassen wordt ze kan schelen.

MAAR HET IS GENOEG, WIJ WILLEN GEWOON WONEN!
HUURDER, KRAAKWACHTEN EN KRAKERS EEN FRONT