Buurtmanifestatie 3 juni 2007: solidariteit en vrijheid ipv repressie en uitverkoop

In de pers en in de stedelijke politiek wordt de Transvaalbuurt recentelijk uitgemaakt voor ‘overlastgebied’ en ‘onveilige zone’. Joe vindt het walgelijk dat de buurt en haar bewoners op deze manier gediscrediteerd worden. In ons straten is de uitwerking inmiddels voelbaar: alle 5 minuten trekt de poltie door de buurt, zelfs te paard, om vooral jongeren op te jagen die de openbare ruimte terecht als hun woonkamer gebruiken.

Ook de buurtkrakers worden inmiddels aangepakt. Zowel Joe zelf als de Biko 19 en de Krugerstraat 32 zijn bedreigd. Ons buurtmanifestatie is dan ook als protest tegen deze aanpak te verstaan. Wij laten ons de buurt niet uitjagen voor de yuppen, ook niet door politie te paard!
Buurt en proest Manifestatie Transvaal
Sinds een paar maanden doen bepaalde politici hun best onze buurt als ‘overlastgebied’ en ‘achterstandsbuurt’ af te schilderen. Wij hebben het vermoeden dat de ‘oplossing’ voor dit probleem straks ‘buurtdifferentiatie’ gaat heten, namelijk het structureel verdrijven van de armere bewoners. Dit gebeurd enerzijds door het uitverkopen van hun huurwoningen aan beter gestelden en anderzijds door een steeds strenger wordend ‘veiligheidsbeleid’.

Zoals u zeker is opgevallen worden tegenwoordig de straten schoon gehouden door politie in auto’s, op motoren , op fietsen, te voet en zelfs te paard. Stipt om de vijf minuten. Wie ‘doelloos rondhangt’, lees: de openbare ruimte gebruikt voor iets anders dan werken of winkelen, kan erop rekenen ‘aangesproken’ te worden, lees: door een agent om ID gevraagd en misschien zelfs te worden meegenomen naar het bureau.

Bij het aanharken van de buurt hoort ook het ‘aanpakken’ van de rafel-randen. In de laatste weken is dan ook in totaal 3 gekraakte panden in de Transvaalbuurt de wacht aangezegd: Krugerplein 34 moet van de woningbouwvereniging Rochdale voor ‘splitsing’ ontruimd worden. Steve Bikoplein 19 en Pretoriusstraat 28 (volks-eten en weggeefwinkel incluis) moeten wijken voor de winsten van dubieuze huiseigenaren.

Voor al deze reden willen wij als bewoners aan de transvaalbuurt en aan iedreen laten zien dat we het best gezellig met elkaar kunnen hebben, en dan zonder ons te onderwerpen een veiligheids-waan en smetvrees.

WIJ WILLEN SOCIALE ZEKERHEID EN VRIJHEID, IN PLAATS VAN REPRESSIE EN UITVERKOOP