PS28, kerstmutskabouters en het kort geding

Op 21 december 2007 vond er een flyeractie plaats ter ondersteuning van de bewoners/gebruikers van kraakpand en autonoom buurtcentrum Pretoriusstraat 28/Joe’s Garage te Amsterdam. Ton Klomp, een van de drie eigenaren van het pand, heeft als reactie hierop aangifte gedaan wegens bedreiging. Dat is op zich alleen al belachelijk aangezien de zonder meer ludieke aard van de flyeractie maar, en hier komt het, hij beweert bedreigd te zijn door iemand ongeveer zo lang als een kabouter, met een kerstmuts op.


Er valt alleen te concluderen dat Klomp een verdwaalde hulpkracht van de kerstman op zijn stoep heeft gehad. Hoe dan ook heeft de advocaat van Klomp gevraagd dat bij het kort geding ontruiming, dat op donderdag 3 januari 2008 plaatsvindt op de Parnassusweg (13.30u), extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden om ordeverstoring te voorkomen. Vermoedelijk om kerstmutskabouters (en dergelijke reltuig zoals Bert en Ernie van Sesam Straat, K3 en Nijntje) op een veilige afstand te houden.

Rechtzaak PS28 op 3 januari...hij komt niet..Rechtzaak PS28 op 3 januari…hij komt niet..Op 21 december vond er in de binnenstad van Haarlem een flyeractie plaats ter ondersteuning van kraakpand PS28/Joe’s Garage te Amsterdam.
De eigenaren van dit pand, de heren Ton Klomp, Robert Leon Segaar en Gerard Van de Laar zijn op dit moment bezig met het proberen te verkrijgen van een ontruimingsbevel voor het pand, dat al bijna zeven jaar is gekraakt. De eigenaren, die naar eigen zeggen het pand leeg willen hebben om hun eigen speculatieve doeleinden te dienen, hebben er blijkbaar geen probleem mee de bewoners van PS28 (en gebruikers van bijbehorend buurtcentrum Joe’s Garage) op straat te trappen. Ãœberhaupt moreel onaanvaardbaar, maar des te meer als de voorgeschiedenis van het pand als speculatieobject ook meegewogen wordt.
De flyeractie richtte zich op Haarlem omdat eigenaar Klomp (horecamakelaar en vastgoedhandelaar) zowel woonzaam als werkzaam is in die stad. Het plan: informatie te verspreiden over Klomps “dirty little Amsterdam secret”, zijn poging PS28 te ontruimen dus.

In het eerste deel van de avond ging de groep PS28 sympathisanten langs bij een aantal Haarlemse restaurants waarbij Klomp betrokken is, als makelaar of als pandeigenaar. Hier werden er flyers uitgedeeld en een kort praatje gehouden om het achtergrondverhaal van PS28 te schetsen, in het bijzonder de rol van Klomp daarin. De flyers werden met
belangstelling gelezen door het aanwezige publiek.

Bij het tweede deel van de actie, vroeg in de avond, ging de groep flyeren in de buurt waar Ton Klomp woont. (Zie hieronder link naar flyer.) Vervolgens belde de groep bij Klomp aan om te vragen of hij wilde praten. (Aanleiding hiervoor was dat Klomp en zijn compagnons alle pogingen tot een inhoudelijk gesprek tussen bewoners/gebruikers en henzelf altijd hebben geweigerd.) Klomp stond eventjes met de groep te praten maar hier is weinig uit gekomen behalve bevestiging dat Klomp de houding van een schaamteloze
speculant heeft. Oke, oke, dacht de groep, deze meneer heeft zijn pad gekozen en een verdere dialoog over de volkshuisvesting heeft blijkbaar geen zin. Net voor het weggaan heeft Klomp iemand gesignaleerd die, nemen we nu aan, de verdwaalde kerstmutskabouter was.
De kerstmutskabouter zou vervolgens gezegd hebben dat hij niet naar de rechtzaak (op 3 januari) komt, wat op zich niet onverwacht is.
Hulpkrachten van de kerstman wonen immers in Groenland of Lapland, waarom zou hij naar Amsterdam afreizen als er zo veel werk te doen is in de fabriek van de kerstman? Maar goed, om onbekende reden vond Klomp het erg jammer dat de kerstmutskabouter niet naar de rechtzaak wou komen. De leden van de groep haalden hun schouders op en liepen weg.
Enkele dagen later kwam het bericht door dat Klomp na dit gesprek voor zijn huis aangifte had gedaan vanwege bedreiging, wat uiterst belachelijk is. De aangifte is hieronder te lezen. Blijkt dat Klomp de afwezigheid van de kerstmutskabouter bij de rechtzaak tegen PS28 een ernstig delict vindt. Het is ons niet duidelijk of de kerstmutskabouter zich er volledig van bewust is hoeveel zijn onschuldige afmelding van de rechtzaak teweeg heeft gebracht. Als iemand hem ziet dan kun je hem dat aub vertellen? Volgens Klomp is het
signalement van de kabouter (letterlijk) als volgt:

  • 1.65meter
  • blank uiterlijk
  • was geen Nederlander, ik durf niet te zeggen waar hij vandaan komt
  • leeftijd ongeveer 29
  • zwarte kleding
  • hij had ook net als alle anderen in de groep een kerstmuts op

De advocaat van Klomp heeft overigens de rechtbank gevraagd of het misschien noodzakelijk is om “(extra) preventiemaatregelen te treffen” bij het kort geding ontruiming van 3 januari. We nemen aan dat deze maatregelen niets met de mogelijke aanwezigheid van kerstmutskabouters te maken heeft, omdat die al gezegd zou hebben dat hij niet komt.
Wij vermoeden dus dat Klomp en zijn compagnons bang zijn dat ander gevaarlijk tuig als Bert en Ernie, K3 en Nijntje gaan komen opdagen.
Maar goed, elk wat wils…

Het kort geding ontruiming vindt donderdag 3 januari plaats om 13.30u op de Parnassusweg te Amsterdam.
PS28/Joe’s Garage zal vanaf 12u geopend zijn voor koffie, daarna fietsen we met zijn allen
naar de rechtbank. Dit is belangrijk…KOM!