Ontruiming / eviction

[Nl] [En]
Naar alle waarschijnlijkheid komt er dinsdag 14 oktober een ontruimingsronde. Pretoriusstraat 28, waar Joe’s Garage gevestigd is, wordt dan leeggetrokken.

Het gebouw waar 7 mensen en 3 katten wonen en waar een bloeiend sociaal centrum met duidelijke buurtfunctie gehuisvest is, wordt dan overgedragen aan de speculanten die geen enkele band hebben met de Transvaalbuurt en alleen uit zijn op financieel gewin.

De bewoners van het pand en de vrijwilligers van het sociaal centrum hebben wel een sterke band met de buurt en zullen deze niet zo snel lossen. Joe’s Garage is dus van plan zijn buurtfunctie tot op het allerlaatse ogenblik te vervullen.

Op zaterdag 11 oktober is er dus gewoon weggeefwinkel van 14.00-18.00 en op maandag 13 oktober wordt het volkseten vanaf 19.00 geserveerd.

Komt allen!

It is most likely that on Tuesday October 14th there will be an eviction wave. Pretoriusstraat 28, where Joe’s Garage is located, will then be evicted.

The building that offers housing to 7 people, 3 cats and the neighborhood Social Center Joe’s Garage, will then be turned over to a group of speculators that don’t have any link with the neighborhood and and are only after financial gain.

The inhabitants of the building and the Social Centers volunteers however, have a very strong link with the Transvaal neighborhood and are not willing to let that go. Joe’s Garage is determined to assume its role towards the neighbors until the very last moment.

Thats why on Saturday October 11th the free shop will be open as usual from 14.00-18.00 and the restaurant will serve food on Monday October 13th as of 19.00

Come all!