Buurtbrief

Beste Buren,

Op dinsdag 14 oktober wordt de Pretoriusstraat 28, na meer dan 7,5 jaar bewoning, ontruimd. De woningen en het sociaal centrum Joe’s Garage zullen met behulp van “de sterke arm” leeggehaald worden.


7 jaar lang kon de kraakgroep met succes voorkomen dat prijsopschroeving en witwaspraktijken door verkoop in kleine kring een blijvend resultaat opleverde. Mede door het onderzoekswerk van de kraakgroep kon de vorige eigenaar succesvol vervolgd worden wegens fraude met hypotheken.

Ondanks doorgedreven onderzoekswerk en dikke pakken bewijsmateriaal kon de kraakgroep echter niet voorkomen dat de huidige groep eigenaren, ondanks hun twijfelachtige connecties, als malafide genoeg bestempeld werden om hen op basis van de anti-maffiawet BIBOB een bouwvergunning te weigeren.

De op zijn zachts gezegd twijfelachtige kwaliteit van het bouwplan doet vermoeden dat het pand aan de Pretoriusstraat 28 ontruimd wordt voor verdere leegstand en speculatie. Om hiertegen te protesteren zijn wij niet van plan om goedschiks te vertrekken. Door middel van vreedzaam verzet zullen wij duidelijk maken dat we het niet eens zijn met deze gang van zaken. Wij excuseren ons voor de overlast die het politieoptreden hierbij zal veroorzaken.

Al worden we uit ons huis en sociaal centrum verdreven, toch zullen we ons blijven inzetten voor onze buurt. We komen terug.

Bij deze willen we ook iedereen bedanken voor alle steun die we in de afgelopen weken mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

De bewoners
De vrijwilligers van Joe’s Garage
Kraakgroep Transvaal