Joes gaat naar het Krachtwijken gebeuren

Zaterdag 24 November 2007 vindt bij de passengerterminal in Amsterdam het openingsevenement van het ‘Krachtwijken’-initiatief van het nieuwe kabinet plaats. Sociale organisaties uit de 40 buurten in Nederland, die volgens het ministerie bijzondere aandacht nodig hebben, zijn uitgenodigd op te participeren. Autonoom Sociaal Centrum Joes Garage uit de Amsterdamse Transvaalbuurt gaat uiteraard geen verstek laten gaan, en deze gelegenheid aangrijpen om daar te presenteren, hoe een souvereine groep burgers voor eigen rekening en zonder overheidsbemoeinis waar kan maken, wat de beleidmakers ook met miljarden niet kunnen kopen: namelijk sociale cohesie en solidariteit zonder betutteling en veiligheidswaan. Uiteraard is het ook de bedoeling om duidelijk te maken dat ‘links lullen’ en te tegelijkertijd op grote schaal arme volksbuurten uitverkopen aan tweeverdieners niets gaat opleveren dan ellende.

Woon je in de Transvaalbuurt, Indische Buurt of een van de vele andere wijken die sinds jaren het slachtoffer zijn van de ‘sociale zuiveringen’ en de veiligheidsaanpak die op niets anders mikt dan het uitdrijven van de armen? Of voel je je solidair met de bewoners ervan? Sluit je dan aan bij het optreden van de bewoners van de pretoriusstraat 28, het steve bikoplein 19 en de velen andere krakers en huurders die Joes garage in de laatsten jaren tot een van de meest succesvolle buurtontmoetingsplekken in de Transvaal hebben gemaakt.

Vanaf 9.00 uur s’ochtens is er koffie in Joes (pretoriusstraat 28), daarna vertrekken wij samen naar de Passengerterminal om daar vanaf 10.00 uur ontbijt uit volkskeuken Vegazulu en uiteraard onze politieke boodschap met de bewoners en initiatiefnemers uit de andere ‘Krachtwijken’ te delen.

Zij willen Prachtwijken voor de Rijken, maar de buurt zijn wij met z’n allen!