Joe en Blijvertje in de raadzaal

Maandag 26 november 2007 gaan leden van kraakgroep oost tijdens de zitting van de commissie wonen van de deelraad oost-watergraafsmeer, verslag doen over de ontwikkelingen rond de gekraakte panden aan het steve bikoplein 19, de pretoriusstraat 28 en het daar gevestigde autonome sociale centrum Joes Garage.

Beide panden zijn met ontruiming bedreigd, de woon en actiegroepen zouden moeten plaats maken voor dure appartementen, waardoor jarenlang gesol met de panden uiteindelijk dikke winst voor de eigenaren moet opleveren. Ook de bewoners van de derde oosterparkstraat en de gebruikers van het daar gevestigde buurtcentrum ‘t blijvertje komen op deze avond hun problemen met woonstichting Ymere voorleggen, die 90 sociale woningen in hun straat wil slopen om dure appartement ervoor terug te bouwen.

No pasaran!No pasaran!

In de Amsterdamse Transvaalbuurt zijn er een aantal panden van uiterst dubieuze huiseigenaren gekraakt om hun speculatiepraktijken een halt toe te roepen en de woningen voor sociale huur te behouden. In 2007 zijn de bewoners en gebruikers van Steve Bikoplein 19 en Pretoriusstraat 28 de wacht aangezegd. Beide panden moeten, na een reeks transacties die het daglicht niet kunnen verdragen, nu ontruimd, zodat diegenen, die alle huurders eruitgewerkt hebben en de huizen onderling meerdere keren hebben doorverkocht uiteindelijk hun speculatieconstructies de kroon kunnen opzetten. Wel zijn deze praktijken volgens de wet BIBOB tegen het licht gehouden, maar ondanks de complexe ABC constructies, de onduidelijke herkomst van het gemoeide geld, en zelfs strafrechtelijke vervolging van diegenen die aan deze transacties hebben deelgenomen, vindt men dit kennelijk niet verdacht genoeg. Voor beide panden geldt dat men politiek gezien in de deelraad wel geloofd dat er van alles aan de hand is, maar zich niet instaat voelt om het juridische gevecht tegen de eigenaren aan te gaan.

Uiteindelijk is het de Transvaalbuurt, die daar de dupe van wordt. Door een ontruiming raakt de buurt namelijk een gemotiveerde en sociaal hechte groep bewoners kwijt en de plek waarin ze jarenlang werk hebben gestoken en die ze voor iedereen toegankelijk hebben gemaakt: het sociale centrum Joe’s Garage. Dit project is door krakers en buurtbewoners opgezet en levert nu al sinds meer dan 2 jaar een platform waar mensen van allerlei achtergronden samenkomen, om samen te koken en te eten, te discussieren en te plannen, hun spullen met elkaar te delen en uiteindelijk ook samen politiek op te treden als dat moet, al dit zonder een cent subsidie of enige commerciele insteek.

Met de hulp van het in Joes Garage gevestigde kraakspreekuur is ook actiegroep SlimBlijven in de derde Oosterparkstraat opgezet, waar huurders en krakers samen strijden tegen de sloop en uitverkoop van 90 sociale huurwoningen in de Oosterparkbuurt. In hun buurtcentrum ‘t Blijvertje heeft naast hun eigen activiteiten inmiddels ook Stichting Assadaaka de ruimte gekregen om steun te verlenen aan diegenen die door de steeds grotere mazen van het sociale net dreigen te vallen.

Beide actiegroepen strijden voor hetzelfde: het stoppen van de uitverkoop van hun buurt en het behouden van de door hun opgezette sociale activiteiten. Kom dan ook massaal en toon solidariteit!