Reclaim de Buurt demonstratie

Blijvertje

Zondag 30 oktober 2011, 14.00 @’t Blijvertje.

Met muziek, toespraken, eten en een mobiele tentoonstelling spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en betaalbare buurt.

In 2007 opende ‘t Blijvertje, een buurtcentrumpje in een gekraakte etage aan de Derde Oosterparkstraat, de deuren. Die actie markeerde het begin van een lange campagne tegen de afbraak van de sociale huisvesting, de gedwongen verhuizingen van huurders en het slopen van mooie panden.

‘t Blijvertje wordt binnenkort ontruimd, net als veel andere panden in Oost. Waar bij ‘t Blijvertje de strijd wel is gestreden, geldt voor andere panden dat wordt ontruimd voor speculatie en leegstand. In de Swammerdamstraat en de Linnaeusstraat worden eigenaren bijvoorbeeld beloond voor jarenlange speculatieve leegstand en de illegale onttrekking van woningen aan de sociale voorraad. Meer in het algemeen lijkt de overheid het niet langer als taak te zien om huurders te beschermen en woningzoekenden een plek te geven. Keer op keer mogen eigenaren regels overtreden zonder dat wordt ingegrepen terwijl degenen die zich daartegen teweer stellen worden aangepakt.

Voor ‘t Blijvertje is verzet altijd leuk geweest. Het gaat niet alleen om een dak boven je hoofd en inspraak maar ook om een leuke en diverse buurt. Daarom organiseren we een kleurrijke demonstratie door de buurt waarbij buurtbewoners hun ervaringen delen over de stadsvernieuwing en de buurtverandering.

Er zijn bandjes, samba en een mobiele tentoonstelling. Doe mee!

Buurtverhalen Oosterpark

Buurtverhalen Transvaal