Benefit Voku: Rent Rebels

Monday November 10th 2014, Benefit Voku: Rent Rebels, against the sale out of the city. Volkseten Vegazulu, 7pm

[nederlands beneden]. Tonight Joe’s Garage is cooking for an info and experiencüe exchange days we plan in November on the 21th at Joes and the 22th at the Pluk van Senecaflat. During the evening we will screen short films about housing struggles in Berlin, Cologne and Madrid.

On the weekend of 21th and 22nd we are welcomming people from Berlin to screen with us the very recent film about the Renter Rebels in the Berlin, a quite popular and diverse movement that emerged in the last couple of years and that struggles against massive gentrification and the forced evictions of renters that take place in at high pace. That weekend shall serve as space for discussion and exchange with the people from Berlin, about experiences being made in struggle, the urban restructuring that goes on in Berlin, and the self-organisation of all kinds of people to fight against it.

Besides of being inspirational it shall also be a space to come together and to exchange ideas and experiences related to the housing situation in Amsterdam, the gentrification, housing speculation and office building madness that goes on with no real plan or actions to stop it, the criminalization of squatting since 2010 and the fact that people are drawn out from their homes, neighbourhoods and social networks (not the ones at Facebook) if work is precarious or wages are too low to afford the high and rising rents, even in the social housing sector, while so called housing corporations like Ymere or De Key (just to name a few) intentionally empty their houses from low income renters in order to make more profits by privatizing or renovating them for a upper class renter or buyer segment.

The city’s politicians and parties are obviously neither interested nor capable in regulating this situation and apparently prefer that Amsterdam becomes an even more elitist city, whose urban development is solely drawn by economic factors and that propagate the myth of the almost natural matter of fact that people should move around every couple of years if life becomes too expensive as the solution for those who are on the losing side. Thus we are further individualised by not being capable of building any relevant local networks that supports a meaningful struggle against this conditions.

Descent housing in its various forms and shapes and the city itself is not for profit but for us, the people, and a basic need of everybody independent of social status. We hope to come together with our various backgrounds as renters, precarious workers, students, renter activists and renter commitees, squatters, radicals, thus basically all of us that are negatively affected by the neo-liberal development of Amsterdam and to get organized in order to propose and realise alternatives and to resist the social cleansing that is threatening us.

http://mietrebellen.de/

Download!Print!Spread!
Kingdom of Demolishion [poster, flyer]
The city is not for sale [poster, flyer]
Koninkrijk van de sloop [poster, flyer]
De stad is niet te koop [poster, flyer]

Benefiet Voku: Huur Rebellen

Vanavond wordt er in Joe’s Garage gekookt voor informatie en ervaring uitwisseling dagen op 21.11 in Joes en op 22.11 in Pluk van Senecaflat.

Tijdens de benefiet eten vertonen we fimpjes over wonstrijd in Berlijn, Keulen en Madrid.

In het weekend van 21 en 22. November verwelkomen we dan mensen uit Berlijn die ons een zeer recente film over de Huur Rebellen in Berlijn zullen vertonen. De Huur Rebellen is een populaire en brede beweging die in de laatste jaren gegroeid is. Ze strijden tegen de massale gentrificatie en de ontruimingen van huurders die in hoog tempo plaatsvinden. Dat weekend zal de basis vormen voor discussie en uitwisseling met de mensen uit Berlijn, over ervaringen in deze woonstrijd, de stadsvernieuwing in Berlijn, en de zelf organisatie van allerlei mensen om een protest op te zetten.

Behalve inspirerend is het ook de bedoeling om ruimte te scheppen om samen te komen en ideeen en ervaringen uit te wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam, de entrificatie, speculatie, de kantoorbouw gekte die maar doorgaat zonder een concreet plan of acties om het stoppen, de criminalisering van kraken sinds 2010 en het feit dat mensen uit hun huizen, buurten, sociale netwerken (niet op Facebook) worden gedwongen te vertrekken, wanneer het werk te precair is of wanneer het inkomen te laag is om de hoge en stijgende huren te betalen, zelfs in de sociale huur sector. Terwijl de zogenaamde woningcorporaties zoals Ymere of De Key (om er maar een paar te noemen) met opzet huizen van huurders met een laag inkomen ontruimen om meer geld te verdienen door renovatie tot luxe appartementen of verkoop.

Politici en politieke partijen in de stad zijn niet geinteresseerd of niet in staat om iets aan deze situatie te doen, en geven blijkbaar de voorkeur aan een nog meer elitaire stad, waar haar stads ontwikkeling slechts gedragen wordt door economische motieven, en waar de oplossing voor de huur en prijsverhogingen worden afgeschilderd als een bijna onvermijdelijke mythe voor mensen met lagere inkomens: Iedere paar jaar verhuizen.

Daarom worden wij verder van elkaar verwijderd als individuen, niet in staat om relevante lokale netwerken te bouwen die een betekenisvol protest tegen deze omstandigheden kunnen opzetten. Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

We hopen dat we samen kunnen komen met onze verschillende achtergronden, zoals huurders, flexwerkers, studenten, huur activisten en huurcommissies, krakers, en activisten, ofwel iedereen die negatief beinvloed worden door het neo-liberale beleid in Amsterdam, en om ons te organiseren om alternatieven te ontwikkelen, en om te protesteren tegen het “sociale opruim beleid” dat ons aan het bedreigen is.

http://mietrebellen.de/


Volkseten Vegazulu is a people’s kitchen, every monday and thursday, 19:00 PM, vegan food for 4€ or donation. All benefits go for social & political struggles. No reservation.

We’re always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe[at]squat.net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.

Volkseten Vegazulu https://joesgarage.nl/volkseten-vegazulu