bouwvergunning PS28 verleend!

Tot onze ontzetting is er op 5 oktober jongstleden een bouwvergunning verleend voor het kraakbolwerk aan de Pretoriusstraat 28. Een eerdere vergunning is in januari ingetrokken in verband met de malafide praktijken van de toenmalige eigenaar Joe McCarthy. Na de intrekking heeft hij zich een stel stromannen gescoord om de uitwerking van de wet BIBOB te ontduiken. Ondanks het feit dat er duidelijk sprake is van katvangers, deden de ambtenaren van de Bouw en Woningtoezicht alsof ze van niets wisten. Maandag 9 oktober gaat de kraakgroep dit verhaal voor de deelraad brengen om de politiek verantwoordelijken te confronteren met hun gebrek aan daadkracht. Komt allen!

De Pretoriusstraat 28 kent een roerige geschiedenis van maffieuze huiseigenaren en hun knokploegen, huurders die door hun op straat gezet worden en een kraakgroep die al bijna 6 jaar voet bij stuk houdt. Door haar inzet en het uitzoekwerk van het Spekulatie Onderzoeks Kollectief (SPOK) is het gelukt de malversaties van eigenaar McCarthy aan het licht te brengen. Dit heeft niet alleen tot de sluiting van zijn zwartwerkbedrijfjes geleid, maar ook tot een megaclaim van de belastingdienst op onder meer het pand aan de Pretoriusstraat en de intrekking van een reeds verleende bouwvergunning.

Het pand had in begin 2006 op de veiling moeten belanden om de nogal ongewoon hoge hypotheek van 500.000(!) euro te kunnen aflossen. Het werd echter onderhands door de boekhouder van McCarthy en zijn vriendjes (de heren Koch, Segaar van de Laar en Klomp) aangekocht, en bovendien voor een prijs die alsnog ruim 150.000 euro ligt boven de door de veilingmakelaar geschatte waarde. Natuurlijk wil de man die het pand jarenlang overduidelijk als geldwaschmachine gebruikt het niet zomaar uit handen geven.

In eerste instantie hebben de ‘nieuwe’ eigenaren, een groep spekulanten uit Haarlem, Alkmaar en Den Haag samen met ‘ex-eigenaar’ McCarthy bezwaar gemaakt tegen de intrekking van de vergunning. Dit bezwaar strandde bij de bezwaarschriftencommissie. Nadat de kraakgroep harde bewijzen leverde van een samewerkingsverband tussen oude en nieuwe eigenaar, heeft dezelfde commissie in duidelijke taal laten weten wat ze ervan vindt. Zo is het niet de bedoeling dat een stromanconstructie leidt tot het omzeilen van de aanpak van de gemeente. Daarnaast moeten ook de nieuwe eigenaren een toets ondergaan, juist met het oog op de verbanden met de oude eigenaar.

Vervolgens hebben de ‘nieuwe’ eigenaars dezelfde bouwvergunning onder eigen naam opnieuw ingediend. Ook bij deze gelegenheid hebben de krakers het stadsdeel ter publieke zitting en in de wandelgangen met de neus op de feiten gedrukt. Het antwoord van raad en DB was even duidelijk als die van de bezwaarschriftencommissie. Men belijdt met de mond dus dat het niet de bedoeling is zich om te tuin te laten leiden door allerhande vage transacties.

Maar worden deze toezeggingen met de pen ook gestaafd? Kennelijk is dit standpunt in elk geval niet doorgedrongen tot het grondpersoneel in de ambtenarij, die in de tussentijd doodleuk de vergunning heeft verleend. Het grofste is daarbij de brutaliteit waarmee de argumenten van SPOK en bewoners worden afgewimpeld. In het besluit staat zonder enige toelichting en in flagrante tegenspraak met de feiten dat het ‘niet aannemelijk is dat er enige relatie tussen de tegenwoordige en voormalige aanvrager bestaat’.

In de goede traditie van de kraakgroep Oost houden wij echter de politiek leidinggevenden verantwoordelijk. Zij zijn kennelijk zo bezig met de perikelen rond het polderweggebied, dat het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in haar geheel eigen traditie onverantwoordelijke en misschien zelfs corrupte types uit de ambtenaarij ongehinderd hun gang laat gaan.

Maandag 9 oktober 2006 gaat de kraakgroep daarom bij de commissie Wonen van het stadeel haar zegje doen.

original posting op indymedia.nl