PS28 gedagvaard!

De bewoners en gebruikers van het al 6 jaar gekraakte pand Pretoriusstraat 28 in Amsterdam Oost, zijn door de eigenaren Leon Segaar, Gerard van de Laar en Ton Klomp gedagvaard om op donderdag 28 juni 2007 voor de rechter te verschijnen. Blijkbaar mikken de eigenaren op een ontruiming voordat de stroom onthullingen over hun participatie in een -strafrechtelijk vervolgd- netwerk rond Joe McCarthy en Jan van den Elshout, hun leven onmogelijk maakt. Maar wij wijken niet!

De dagvaarding komt niet geheel onverwacht, gezien de al op 21 mei gestuurde oprotbrief van de eigenaren. Het feit dat de eigenaren Leon Segaar, Gerard van de Laar en Ton Klomp juist nu willen overgaan tot ontruiming, is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Op dit moment wordt er namelijk door stadsdeel Oost-Watergraafsmeer een aanvraag voorbereid voor een advies door het landelijk bureau BIBOB over de integriteit (dwz. verbondenheid met een crimineel netwerk) van de eigenaren. Op basis van de anti-maffia wet BIBOB heeft een overheidsinstantie, in dit geval het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, de bevoegdheid om de (bouw)vergunningen in te trekken van pandeigenaren die als dubieus aangemerkt worden. Het advies van het landelijk bureau BIBOB zal binnen enkele weken klaar liggen. De eigenaren beginnen te zweten. Blijkbaar zijn ze ongerust genoeg over de uitslag van dat onderzoek om in een paniekreactie een ontruimingsprocedure te beginnen.

Dat de eigenaren beginnen te zweten, is begrijpelijk. De bouwvergunning van voormalige eigenaar Joseph Cyrus McCarthy werd immers begin 2006 op basis van de wet BIBOB ingetrokken. De huidige eigenaren, die het pand overnamen nadat McCarthy zijn frauduleuze hypotheek op het pand niet meer kon betalen, beweren niks met McCarthy te maken te hebben. De feiten zijn echter anders. Onderzoek door de bewoners en het SPekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) wijst nadrukkelijk uit dat Segaar, Van de Laar, Klomp (en hun zakenpartner Koch) deel uitmaken van een omvangrijk crimineel netwerk rond McCarthy en diens boekhouder Van den Elshout. Het feit dat het OM McCarthy en Elshout nu als hoofdverdachten aanmerkt in een strafzaak over hypotheekfraude vertsterkt dit beeld nog verder.

De feiten zijn duidelijk. Het stadsdeel, dat ‘per vergissing’ een bouwvergunning verleende aan de eigenaren, zou nu eindelijk eens wat politieke ruggegraat moeten laten zien door de bouwvergguning, waarop de eigenaren hun ontruimingseis baseren, met onmiddelijke ingang in te trekken of anders onbruikbaar te maken. Anders gaat er een signaal van hun handelen uit dat de aanpak van criminele pandeigenaren niet echt serieus te nemen is, tenminste van de kant van de overheid.

Zolang de overheid niet in staat is om dergelijke eigenaren aan te pakken, en zolang een sociale oplossing voor het pand achterwege blijft, zal de voordeur van Pretoriusstraat 28 worden dichtgehouden door haar bewoners, gebruikers en sympathisanten. Veel mensen zijn boos, dus hou je ogen open voor aankondigingen, en kom vooral langs om je ideeen te delen en aan de campagne tegen ontruiming bij te dragen. Wij houden je op de hoogte!

Het is tijd voor verzet!

Het kort geding vindt op 28 juni plaats, om 16.30 uur, Parnassusweg 220 in Amsterdam.

De dagvaarding: https://squat.net/ps28/dagvaarding28juni2007/

SPOK rapport “Leon Segaar en consorten krijgen het benauwd”, mei 2007: http://speculanten.nl/node/100

Website Pretoriusstraat 28: https://squat.net/ps28

original posting en and english translation on indymedia.nl