Benefit voku on urban food production

Monday December 20th 2010, Benefit voku on urban food production, Volkseten Vegazulu, people’s kitchen. Vegan food for 3€ or donation from 19pm. No reservation.

De industriële landbouw heeft dankzij schaalvergroting, ruilverkaveling, biotechnologie, monoculturen en intensieve veehouderij het traditionele boerenbedrijf bijna om zeep geholpen. Van een agrarische samenleving zijn we in recordtijd omgeschakeld naar een samenleving waar minder dan 5 procent van de bevolking nog kan leven van de landbouw. De gemiddelde mens is steeds verder van de voedselproductie af komen te staan. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft tegenwoordig in steden. Hierdoor gaat veel lokale en traditionele kennis over voedselproductie verloren.

Maandag 20 December zullen we een heerlijke streekmaaltijd maken met lokaal geproduceerde ingrediënten uit Amsterdam en omstreken. Het geld van de benefiet voku willen we gebruiken om een brochure te maken. Daarin zullen we onze plannen uiteenzetten om in Oost een gebouw te verwerven waar we een politiek sociaal centrum willen huisvesten en de grond gaan gebruiken voor stedelijke voedsel productie. We hopen dat het een model wordt voor collectief wonen en socio-economische duurzaamheid in de stad.

Intussen kan u genieten van de versvoko, die zich tijdens deze streekmaaltijd zal voorstellen. Een VersVoko is een van de manieren om de verbinding tussen stad en land te herstellen en voedselproductie weer menselijk te maken. Een *VersVoko* is een groep mensen die samen verse groenten, fruit, brood, en andere seizoensproducten inkopen bij lokale producenten.

http://www.versvoko.nl/