Benefit voku on urban food production

Monday December 20th 2010, Benefit voku on urban food production, Volkseten Vegazulu, people’s kitchen. Vegan food for 3€ or donation from 19pm. No reservation.

De industriële landbouw heeft dankzij schaalvergroting, ruilverkaveling, biotechnologie, monoculturen en intensieve veehouderij het traditionele boerenbedrijf bijna om zeep geholpen. Van een agrarische samenleving zijn we in recordtijd omgeschakeld naar een samenleving waar minder dan 5 procent van de bevolking nog kan leven van de landbouw. De gemiddelde mens is steeds verder van de voedselproductie af komen te staan. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft tegenwoordig in steden. Hierdoor gaat veel lokale en traditionele kennis over voedselproductie verloren.

[…Lees verder]