FLM (Field Liberation Movement) Benefit, Steun de Wetteren 11

Th./Do. 20 december 2012: Volkseten Vegazulu, FLM (Field Liberation Movement) Benefit, info-night, film and “Bière des Faucheurs”, 19:00 pm.

The court case against the Belgium Field Liberation activists is starting in January 2013. The two Dutch comrades who joined the action in June 2011, are now bringing you a benefit beer ‘La Faucheuse’ in order to support the costs. They’ll be present during this people’s kitchen and will tell you more about the action and the coming court case, and will play you a film.

Het proces tegen de Belgische veldbevrijders gaat in 2013 verder. Twee Nederlandse kameraden waren in juni 2011 van de partij, en moeten nu alvast heel veel benefiet-bier ‘La Faucheuse’ zien aan te prijzen, om donaties te halen voor de proceskosten. Ze zijn bij het etentje aanwezig om een en ander te vertellen over de actie en het aankomend proces. […Lees verder]

ASEED Info night: Agriculture Action camp & Anti-gentech campaign

Sunday, May 20th 2012, 8pm – Landbouwactiekamp 2012: “Voedsel terug in eigen hand” (5-10 juli)
Ben je geïnteresseerd in zelf je eigen voedsel verbouwen op een duurzame, klimaatneutrale, autonome en sociale manier? Wil je ook meer weten over de strijd tegen gentech en de door grote bedrijven gedomineerde industriële landbouw?Ben je niet bang om tijdens een workshop zelf vieze handen te krijgen?Zorg dan dat je 5 tot en met 10 juli vrij houdt in je agenda! Meer informatie op http://www.landbouwactiekamp.net […Lees verder]

Beetelling and Sushi night

banksybeeSunday 11th of March 2012, 8pm: Ideatelling presents: A Beetelling  “Let me tell you a story about our Food and the Bees, and the Flowers and the Trees”
An overview of some inspiring bee-ideas, what’s happening in their world, why should we care, and what if we do? Spoken word – 25 min.- and video fragments, English, by Geert Van Kerckhove.
While listening you can enjoy delicious vegan sushi, prepared for you by Joe’s Garage master chefs.
This night is part of Reclaim the seeds, taking place in Plantagedoklaan, through the neighbourhood and in De Valreep during the whole weekend. Reclaim the seeds: Saturday 10th of March: Think Global
11am-5pm seedexchangefair, free entrance @ Plantagedoklaan 12A
Workshops:
10-11am: Introduction to Seed saving Basics of saving and breeding for the hobbyist gardener + question round. (Bilingual: English and Dutch) by Nina Holland, Linder van Heerik, permaculture teacher and Patrick Wiebe, Bifurcated carrot
Voedselsoevereiniteit, Meike Vierstra A SEED Europe (Dutch) “Voedselsoevereiniteit plaatst de ambities en behoeften van hen die voedsel produceren, distribueren en consumeren centraal in voedselstructuren en het beleid, in plaats van steeds te buigen voor de eisen van de markt en grote bedrijven.”
Zaden zonder grenzen/ Semences sans frontières, Ariane Ghion, Kokopelli (Ndls) Zaden en teelthandleidingen om te oogsten en voedselsoevereiniteit te bekomen.
11u15 tot 12u45
European seedlaws, patenting en resistance Ariane Ghion, Kokopelli & Seedsoeverignitycampaign
Hoe houdbaar is ons landbouwsysteem? Linder van Heerik, permacultureel lesgever (Dutch) De machtsconcentratie in de landbouw neemt toe.Transitie is dringend nodig. Mogelijke oplossingen zoals permacultuur, biologische of biologisch-dynamische landbouw en agro-ecology zullen aan bod komen. Groentezaadteelt, René Groenen (Dutch)historisch en sociaal-economisch perspectief van uitgangsmateriaal Aan de hand van praktijkvoorbeelden veredeling (selectie) van nieuwe rassen, instandhouding en zaadvermeerdering van bestaande rassen.
2-3.30pm
Patentrecht versus kwekersrecht, pannel discussie, René Groenen, Loes Mertens, Bolster, Kempe van der Heide (NAV)(Dutch)
Can food movements influence the corporate food regime? Greet Goverde and Martha Jane Robbins (English) Reforms are needed to tackle the food crisis and the corporate foodregime; what alliances can effect change, in the Netherlands, the EU and worldwide?
Participatory breeding in a community garden and tree grafting, Patrick Wiebe (Englis) History of seed saving, introduction to plant breeding, blogactivities, seed networks, volkstuinen. The Seed Savers Exchange in the US and the politics surrounding that. Is the Svalbard Global Seed Vault saving the seeds of the world or creating even more monopoly? (first hour) Introduction workshop to three crafting (last 30minutes)
Ongoing:
Cityplot children activities and composting
Guerillagardening: from 10 am till 5pm making seedboms. Different topics throughout the day like edible flowers and veggies, insect appealing, soil-curing, golden combinations, anti-capitalist: the more you harvest, the more you get.
the mobiation project: service-desk for all your garden-construction problems” Mobile container gardening […Lees verder]

Benefit voku on urban food production

Monday December 20th 2010, Benefit voku on urban food production, Volkseten Vegazulu, people’s kitchen. Vegan food for 3€ or donation from 19pm. No reservation.

De industriële landbouw heeft dankzij schaalvergroting, ruilverkaveling, biotechnologie, monoculturen en intensieve veehouderij het traditionele boerenbedrijf bijna om zeep geholpen. Van een agrarische samenleving zijn we in recordtijd omgeschakeld naar een samenleving waar minder dan 5 procent van de bevolking nog kan leven van de landbouw. De gemiddelde mens is steeds verder van de voedselproductie af komen te staan. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft tegenwoordig in steden. Hierdoor gaat veel lokale en traditionele kennis over voedselproductie verloren.

[…Lees verder]

Info-Benefiet Gentech Activisten in Portugal

Anti_GMO_Struggle_PortugalMonday April 21st 2008, Info-Benefiet Gentech Activisten in Portugal, Volkseten Vegazulu, 7pm

Op maandag 21 april zal er een info-benefiet plaatsvinden ter ondersteuning van gentech activisten in Portugal. Tegen enkele personen loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de gedeeltelijke vernietigiging van een GM veld afgelopen zomer. De benefiet vindt plaats tijdens de Vega Zulu Volkskeuken in Joe’s Garage. Eten vanaf 7h.

In augustus van vorig jaar vond één van de grootste directe acties plaats in Portugal sinds na de postrevolutionaire periode in 1974. Meer dan 100 activisten maaiden er gedeeltelijk een GM veld in het zuiden van Portugal bedoelt voor commerciële cultivatie van GM Maïs.

De reactie van zowel de media als de overheid was bijna niet te overzien. Gedurende 2 weken was de zaak een vast nieuwsitem in zowel kranten als op radio en televisie. De ministers van interne aangelegenheden en landbouw voerden tegelijk een erg gemdiatiseerde criminaliserende campagne tegen de actievoerders. De gerechtelijke politie en de geheime dinestne namen de zaak erg serieus, en een gezamelijk onderzoek werd gestart. Ondertussen werden enkele personen geindentificeerd die een rol in de actie zouden gespeeld hebben. Afgelopen week verscheen dan een Europol document waarin duidelijk werd dat de Portugese politiediensten de actie onder de noemer terrorisme hebben geklasseerd. […Lees verder]

Benefiet voor Paraguay

Volkskeuken Vega Zulu, september 4th 2006, 18:00

In Paraguay werd afgelopen week hard gemobiliseerd tegen een conferentie over “verantwoorde” soja, een project van een aantal grote westerse NGO’s onder aanvoering van het Wereld Natuurfonds (WWF), samen met multinationals en regeringen. In de ‘Golf and Yaught Club’ van Asuncion, Paraguay, waren zij van 31/8 t/m 2/9 in alle luxe “oplossingen” aan het bedenken voor de problemen rond grootschalige sojateelt. […Lees verder]