Koken tegen Fascisme

Monday 15 April 2024, Koken tegen Fascisme. Food served from 7pm, no reservation.

We will cook against fascism again to help cover costs of past, present and future actions. Together we can (b)eat fascism! We hope to see you in Joe’s Garage. […Lees verder]

Fundraising Dinner by Mokum Tegen Fascisme

Thursday 9 November 2023, Fundraising Dinner by Mokum Tegen Fascisme. Food served from 7pm, no reservation.

De verkiezingscampagnes zijn van start en dit betekent dat er gedurende de komende weken veel extreemrechtse propaganda zal worden verspreid, zowel in de media als op straat. Met Mokum Tegen Fascisme willen we het Amsterdamse straatbeeld zo ‘schoon’ mogelijk houden. Dit gaan we doen door middel van een poster- en stickercampagne, waarmee we extreemrechtse propaganda overplakken en tegelijkertijd onze antifascistische boodschap verspreiden.
Toen niet – Nu niet – Nooit meer fascisme

The election campaigns have started and this means that during the coming weeks, a lot of far-right propaganda will be spread via the media and on the streets. With Mokum Against Fascism we want to keep the Amsterdam streetscape as ‘clean’ as possible. We plan to do this through a poster and sticker campaign, with which we will cover far-right propaganda and spread our anti-fascist message at the same time. […Lees verder]