Benefit Association Togolaise des Expulsés

Monday 26 August 2019, Benefit dinner for the Association Togolaise des Expulsés, Volkseten Vegazulu, 7pm.

On the situation of deportees, expelled persons and “candidates for migration” according to the example of Sokodé/Togo. The Association Togolaise des Expulsés (ATE) was founded in 2008 in Sokodé, the second largest city in Togo, by people who had been expelled to Togo from various countries – including Germany, Switzerland and the Netherlands. The ATE’s commitment is manifested in the form of practical support and mutual assistance for people who find themselves in precarious living conditions after their expulsion and also in raising society’s awareness of issues related to migration and the rights of refugees and migrants.

In recent years, the ATE, founded as a self-organization of expellees, has increasingly focused on the situation of young people who are currently fleeing Togo or migrating. The ETA helps to give a realistic picture of the multiple dangers on migration routes to those who want or need to leave.
Like many African civil society movements, the ATE also speaks out against human rights violations and deadly crimes on migration routes – and against a border regime imposed by European states that allows people to die in the desert and sea and pays money to Libyan militias and some African governments to prevent African people from traveling to Europe at all costs.

ATE is also active in the Alarme Phone Sahara project – a practical initiative of African and European civil society organisations against dangerous and deadly conditions on flight and migration routes through the Sahel and Sahara countries.

More information on the ATE and TOGO: http://www.allincluded.nl/posts/togo-delegatie-afrique-europe-interact/ (All Included & ATE are both members of Afrique-Europe Interact).
All Included, Plantage Doklaan 8-12, 1018 CM Amsterdam http://www.allincluded.nl/

Joe’s Garage is always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. If you want to know which days are still available in the schedule, mail us and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.

Steun Faso Kele, ecoboerengemeenschap in Guinée!

Monday April 15th 2019, Steun Faso Kele, ecoboerengemeenschap in Guinée! Volkseten Vegazulu, 7pm, no reservation. Na benefiet dinner is er om 21u een concert van Cinderwell.

In 2010 is een kunstenaarscollectief genaamd Faso Kele – kinderen van één aarde – opgericht in Bamako/Mali. In hart en ziel werken zij aan een wereld zonder grenzen: sociaal, cultureel, religieus en transnationaal. Middels kunstonderzoek werken ze aan thema’s als sociale gerechtigheid, migratie, vrij verkeer, panafricanisme en bescherming van het milieu en grondstoffen. Voor Faso Kele zijn kunst en nijverheid actieve middelen om een diverse en harmonieuze wereld op te eisen. Kunstrichtingen zijn muziek, theater, vertellingen en ecologische nijverheid.

ECOLOGISCH DORP FASO KELE
In 2016 stichtte Falo Kele een ecologisch dorp in de Kindia-regio van Guinee, West-Afrika. Op een terrein van 4 hectare (6 voetbalvelden groot) met 4 hutten en 15 bewoners wordt de grond biologisch verbouwd en vindt er herbebossing plaats. De Faso Kele bewoners zijn afkomstig uit Mali, Guinee, Ivoorkust, Gabon, Duitsland en Burkina Faso. Het dorp heeft naast een autonoom bestaan als doel de bestrijding van de plattelands exodus door vertrouwen te kweken bij jeugd en vrouwen aldaar. Volgende fase is de bouw van een groot gemeenschapshuis en een atelier cq opleidingsruimte.

Maar allereerst is het plan: de bouw van een toiletruimte bestaande uit 2 wc’s en 2 douches voor bewoners en deelnemers van de workshops. De vorige wc was door regens weggespoeld. De nieuwe ruimte is van baksteen en heeft een dak die regenwater opvangt voor de wc’s. Vanavond een benefiet voor Faso Kele in Joe’s Garage.

Meer uitleg over dit project en de bouwplannen vind je in (franstalige) bijlage. De kosten van de wc-ruimte zijn begroot op 19.600.000 GNF (~1.866 Euro).
Je kan ook vanuit je luie stoel storten op bankrekening NL94 INGB 0004 8645 27 van All Included ovv Faso Kele.

Faso Kele en All Included zijn beide actief in Afrique-Europe Interact (AEI), een netwerk van Afrikaanse en Europese zelf-organisaties. AEI werkt enerzijds aan gezamenlijke projecten en acties en anderzijds aan onderlinge ondersteuning.
Zo ontvangen wij op maandag 8 april een lid van de Association Togolaises des Expulsés uit Sokodé/Togo (ATE = Vereniging Uitgezette Togolezen) in Amsterdam.
Deze avond in Plantage Dok over activisme in Afrika en wederzijds ondersteuning zal in frans/engels gevoerd worden. Iedereen welkom.

Meer info over Faso Kele en haar activiteiten vind je hier: http://www.fasokele.org/?lang=fr
Meer info over Afrique-Europe Interact: https://afrique-europe-interact.net/?article_id=113&clang=1
All Included, Plantage Doklaan 8-12, 1018 CM Amsterdam http://www.allincluded.nl/

Joe’s Garage is always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe [at] lists [dot] squat [dot] net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.