Woonstrijdfilmmiddag

Woensdag 20 juli 2022, filmmiddag over woonstrijd in Oost, vanaf 16:00 tot 18:00.

[english] [français]

We gaan aan de hand van beeldmateriaal van bewonersacties van de kraakgroep Oost en de Huurdersvereniging Oost in gesprek over vele jaren van verzet tegen deze nog altijd voortdurende aanval op goedkoop wonen.

Op het programma staat ook een nieuwe film over Frans Ondunk, voorzitter van de Huurdersvereniging Oost, maar ook bekend als de sheriff van Oost, die op dagelijkse basis het vuur aan de schenen legde van de huisbazen.

In de geschiedenis van Amsterdam Oost hebben de kraakbeweging en de lokale huurdersvereniging met de regelmaat van de klok dezelfde boodschap uitgedragen. De vastgoedeigenaren van wie de panden werden gekraakt waren vaak dezelfde als die van de panden waarin huurders werden geterroriseerd.

Speculanten gebruiken nog altijd leegstand en verkrotting om huurders uit betaalbare woningen te jagen en zo veel mogelijk winst te persen uit onze wijken. De politiek heeft de wooncrisis doelbewust aangewakkerd. Het gentrificatiebeleid, de veryupping, het mengen van wijken was vijandig tegen de eigen bewoners. De wooncrisis is onder de aandacht van de politiek, maar ze zijn niet bereid te doen wat nodig is om het op te lossen.

Wat nodig is is organisatie van onderop, bewoners die zich uitspreken en samen zich organiseren voor hun buurten. De Huurdersvereniging Oost en de kraakgroep Oost zijn altijd dat soort organisaties geweest. Hoe ziet de toekomst eruit? […Lees verder]

Burendag on the Steve Bikoplein

Saturday 26 september 2020, Burendag on the Steve Bikoplein. Info table, give away shop, drinks and warm food! From 14:00 untill 20:00.

Join us on the square for some drinks or food. We’ll serve Zapatista coffee, kefir, warm borscht and apple cake. Check out the banners and info table, get some update about what’s happening at Joe’s Garage and around in the hood, grab some flyers or some political magazines in Greek, Spanish, English or Dutch. The give away shop is also joining the square, get some books, clothes, bring what you don’t need, your old crowbars and (tomato) seeds for the spring uprising. Meet the community and check out what’s happening in the Transvaal neighborhood. The square is big enough to keep distances from each-others.