JaKra! #1

[english]

Joe’s Garage is nog één van de weinige gekraakte social-politieke centra in Amsterdam, samen met Bajesdorp, nabij het Amstelstation, het ADM in het Westelijk Havengebied (ontruimd op 7 januari 2018) en de Monbeile Eenheid in Amsterdam Noord (verlaten op 1 februari 2019). Al ruim 13 jaar is Joe’s Garage acteif in de Transvaalbuurt, in Amsterdam Oost. In februari 2001 werden de bovenetage van Pretoriusstraat 28 gekraakt. In Juni 2005 was de begane grond, een voormalige tabakszaak, open als een sociaal centrum – Joe’s Garage was geboren! In die tijd waren waren er trouwens meerdere panden in de straat (en aan het tussenliggende Steve Bikoplein) gekraakt. In September 2005 werd Pretoriusstraat 43 gekraakt, aan de overkant van Joe’s. Drie jaar later, in october 2008, word Pretoriusstraat 28 ontruimd. Op precies dezelfde dag heropende Joe’s Garage op de begane grond van Pretoriusstraat 43. de Juridische situatie rondom Pretoriusstraat 43 is no altijd hetzelfde zoals beschreven in het Witboek Kraken uit 2005 [1].

Sinds 2005 biedt Joe’s Garage 6 dagen per week ruimte aan meerdere vrijwilligersinitiatieven, waaronder een weggeefwinkel, Volkseten Vegazulu (voku), een buurtbios en een kraakspreekuur (KSU Oost). Daarnaast maken verschillende groepen gebruik van de ruimte voor bijvoorbeeld vergadering of infoavonden. Om Joe’s Garage letterlijk en figuurlijk open te kunnen houden is iedereen van harte welkom om me te helpen – met het organiseren van een activiteit bijvoorbeeld, maar ook met koken of afwassen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen die er binnenstapt sichzelf ook als delnemer beschouwd; dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het creëren van een inclusieve, zelfwerkzame omgeving.

Kraken gaat natuurlijk gewoon door! Hieronder een overzicht van recente kraakacties: […Lees verder]

Transit Levantkade

Sunday 3rd february 2019, Film night: Transit Levantkade by Rosemarie Blank. 1991 | 82 minutes | In Dutch with English subtitles. Doors: 20:00, Film 20:30

This creative documentary captures, in a way, the end of Amsterdam’s wild three decade run of alternative culture. The Berlin wall has fallen, the east-block is no longer a viable possibility, and everything slides into the American de-regulated free-market ideology – and that means that everything that doesn’t make a profit has to be stamped out. Here in Amsterdam that change was more extreme and painful than most other places, simply because Amsterdam was so different than anywhere else.

The Levantekade in Amsterdam’s east harbor was one of the last large-scale alternative spaces to be destroyed. It was a place anyone who didn’t have money could go, a sort of no-man’s land where people could live and create freely. It was a place for those who didn’t fit in. It was a place for the homeless, emigrants and artists and they both created and lived their own alternative culture. Sure, it was rough to live there, but it could also be beautiful for those who valued freedom and had their own vision. This film documents these ‘urban Indians’ and charts the last days before the police came in to remove everyone for the bulldozers. In an act of ritualistic defiance some chose to set fire to their self-made homes, their own creations, rather than leave them to be destroyed by a wrecking-ball. Rosemarie Blank’s film is composed of flickering grainy black and white images which have a rough poetry about them. They depict a dark shadow that is overtaking this playground of the imagination. The mood is a haunting death fugue, and soon these people and the refuge they created, would soon be written off as road-kill for the gentrification and financialization of the city. This film, which digs deep into Amsterdam’s past, is more than anything else an ode to a special way of living… and is especially crucial to see today when even the ADM, leagues outside the city, isn’t allowed to exist as a free space.

Film night at Joe’s Garage, cozy cinema! Free entrance. You want to play a movie, let us know: joe [at] squat [dot] net

De Sputnik benefit

Thursday 4 october 2018, De Sputnik benefit. Volkseten Vegazulu, 7pm.

This time we are cooking at Joe’s Garage to raise money for the legal costs of De Sputnik, a squatted bar in Amsterdam-Noord, evicted on 26 September.
Since May 2018, De Sputnik had been a living, and a non-commercial social space, which held various (fundraising) events, such as bar nights, vokus and gigs. The owner of the building, the social housing corporation De Key, decided to evict it through a civil court procedure to make way for anti-kraak and, in the future, a potential restaurant, despite initially claiming that the plan for the building and its adjacent area is to demolish it in 2021. The case was lost by the squatters. Believing the case had not been considered properly with regards to the (lack of) evidence presented by De Key for their plans, and to oppose the practice of hiring anti-kraak companies by social housing providers, they decided to go to the higher appeal. Unfortunately, this case was also lost and the squatters had to move out and are being made to pay the costs of both legal procedures.
If you’d like to support the group with your donations or find out more information about the situation of De Sputnik, come and enjoy a delicious vegan meal at Joe’s! […Lees verder]

Benefit for the struggle against the squat ban in Belgium

Monday March 26th 2018, Benefit for the struggle against the squat ban in Belgium. Volkseten Vegazulu, 7pm.

To protest against the new squat ban in Belgium, a demonstration took place in Gent on February 15th 2018. During the demonstration, an empty building, De Braempoort was squatted. Het Kraaiennest became the new social center until it got evicted on March 6th after a super fast trial. In total, Van Monck, Het Kraaiennest and 2 others squats have being evicted in Gent since the new law is effective. In Brussels, demonstrations also took place and faced heavy repression. A new demo is announced in Brussels on March 21st.

https://kraaiennest.noblogs.org/
https://squatbelgium.noblogs.org/
https://krakengent.squat.net/ […Lees verder]

Infonight and Food – Housing for all//Cologne + KoZe//Hamburg

20161029_Infonight_Housing_for_all_KoZeSaturday 29th of October 2016 – 7pm @ Joe’s Garage
Infonight and Food – Housing for all//Cologne + KoZe//Hamburg

At the end of October, two collectives from Cologne and Hamburg will be in Amsterdam in order to exchange ideas and experiences about the local struggles for housing and the establishment of solidary structures in our cities and beyond its limits.

Housing for All is a recent movement in Cologne that suggests practical ways of re-appropriating real estate properties in word and action. We are happy to visit our friends at Joe’s and meeting people from KoZe as well! Looking forward to it 🙂

https://karti14.noblogs.org/

Koze is the ‘Collective Center/Kollektives Zentrum’ in Hamburg, that was founded through a squatting action in 2014 and is currently under thread of eviction.

http://koze.in/ […Lees verder]

Benefit for struggle against Gentrification in Jeruzalem neighbourhood in Amsterdam East

20160526_Benefit_for_struggle_against_Gentrification_in_Jeruzalem_neighbourhood_in_Amsterdam_EastThursday May 26th 2016, Benefit for struggle against Gentrification in Jeruzalem neighbourhood in Amsterdam East, Volkseten Vegazulu, 7pm.

Bewoners van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost verzetten zich al jaren tegen het voornemen van woningcorporatie Rochdale om hun sociale huurwoningen te slopen. Meerdere woonblokken bleven behouden, maar het voortbestaan van blok G&H staat momenteel op het spel. Wat ooit een parel was van de naoorlogse woningbouw wordt tot symbool van de hedendaagse gentrificatie.

De bewoners van Jeruzalem hebben zich altijd ingezet voor behoud van hun wijk en de betaalbaarheid van hun woningen. In 2009, na een felle strijd van de bewonerscommissie, zijn het stadsdeel, Rochdale en de monumenten organisaties overeen gekomen de wijk te vernieuwen. Een deel van de blokken kreeg de monumentenstatus toegewezen, de rest moest wijken voor nieuwbouw. Deze omstreden oplossing ging in 2010 in rook op toen Rochdale aankondigde last van de crisis en haar eigen wanbeheer te hebben. Bewoners en het stadsdeel waren ontsteld. De woningen waren namelijk dringend aan een opknapbeurt toe en er was veel tijd en energie in de in 2009 overeengekomen plannen gestoken. De daaropvolgende jaren was Rochdale voor een substantieel deel van de bewoners onzichtbaar in de wijk en werd achterstallig onderhoud steeds voelbarder en zichtbaarder.

Deze situatie waren een aantal bewoners van de Pasteurstraat en de Hugo de Vrieslaan in 2014 beu. Ze kwamen bijeen om zelf plannen te ontwikkelen en om de leefkwaliteit van de wijk te verbeteren. De bewoners werden enthousiast, namen het heft in eigen handen en brachten de net uitgeroepen participatiemaatschappij in de praktijk. Rochdale was allerminst gecharmeerd en kondigde begin 2015 alsnog de sloopplannen aan tijdens een emotionele bijeenkomst. Sindsdien wordt het mantra van de sloop herhaald en hebben vooral oudere mensen tegen hun zin in hun woning verlaten.

De bewoners uit blokken G&H hebben het er niet bij laten zitten. Inmiddels is er samen met LB-Architect een toekomstvisie geschreven. Daarin worden missie en doelen uiteengezet. De bewoners hebben zich verenigd in de Wooncoöperatie Jeruzalem. Een coöperatieve vereniging die aan momentum wint. Ondanks de verhuizing van verschillende bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie is er steeds meer interesse van de huidige huurders die niet willen vertrekken uit Jeruzalem. Er bestaat veel onduidelijkheid over het aanbod en de plannen van Rochdale. Daarnaast worden de opties op de Amsterdamse woningmarkt steeds beperkter door de massale verkoop van sociale huurwoningen, terwijl Rochdale zich wederom als projectontwikkelaar voor het hoge segment opstelt. Hoog tijd om de corporatie aan haar verplichtingen te herinneren zich op haar kerntaken te concentreren en zich voor haar huurders in te zetten.

Het doel is uiteindelijk om de blokken G&H te behouden en een geheel te blijven vormen met de rest van de wijk. De wooncoöperatie hoopt daarbij ook op steun vanuit de rest van de wijk en andere bewoners van deze stad die zich niet met veel poen een plekje in het pretpark Amsterdam kunnen kopen.

Tijdens de benefiet zullen we het verhaal verder uitleggen, donatie gaan aan de wooncoöperatie aan de kosten voor campagnemateriaal bij te dragen. https://jeruzalem.amsterdam/ […Lees verder]

Urban Struggle: Guest Lecture on Squatting in Amsterdam

FuckYuppiesFriday February 19th 2016, Urban Struggle: Guest Lecture on Squatting in Amsterdam. From 12:45 till 14:00. English spoken/ limited places available due to space constraints, if you want to attend this event please email in advance to urbanstruggle [at] fastmail.com.

This afternoon, Joe’s Garage hosts a guest lecture for the students of the course Urban Struggle. The focus will be on squatting in Amsterdam, and topics such as the effects of the 2010 ban, the right to the city and the risks of cooptation by the government will be addressed. Urban Struggle is part of the bachelor’s degree in Sociology of the University of Amsterdam and the aim of the class is to teach students about “the importance of (urban) social movements for articulating a collectivity’s interest and claims.”

Joe’s Garage biedt deze middag ruimte aan een gastcollege voor de studenten van het vak Stadsstrijd (geheel in het Engels). De focus zal liggen op kraken in Amsterdam, en onderwerpen zoals het verbod van 2010, het recht op de stad en de risico’s van cooptatie door de overheid zullen aan bod komen. Stadsstrijd is onderdeel van de bachelor in de sociologie van de Univcersiyteit van Amsterdam en het doel van de cursus is om studenten te leren over “het belang van (stedelijke) sociale bewegingen voor het articuleren van het belang en de aanspraken van collectiviteiten”.

Still not loving Ymere

Ymere_geld_poster_Monday 14 December 2015, Still not loving Ymere. Info and discussion about Ymere. Volkseten Vegazulu, 7pm.

Beginning of November, Ymere is discovering squatters have occupied empty apartments in the Transvaal neighborhood. Posters “Ymere informeer” appeared on the walls. Ymere removed them as soon as possible, horrified their image could be damaged. It only took a few days for the mayor to send riot cops and evict the squatters. On November 22nd, one apartment is resquatted, a public statement is made. The squat is speed evicted in 24 hours, people arrested in the building released without charges.
Ymere is still busy with the Tugela, soon will come the Eenhoorngebied, and so on. Gentrification goes on, neighborhoods from Amsterdam are slowly but surely cleaned. One may even use “social deportation”, or “social cleansing” when it comes to relocate a part of the population somewhere else. Anti-squat companies are just one step in the whole process.
The way the city is reacting to protect Ymere tells us a lot about the future of social housing in the neighborhood. Hubert Möllenkamp, former Rochdale director, has been sentenced to 2,5 years jail. How long can we expect Ymere to be protected by Van der Laan? During this time, the social housing waiting list is getting longer

Text from the Ymere poster:

Ymere informeer. Meld je nu aan voor tijdelijke huur bij Ymere. Minimale huurrechten?

 • Van sociale contracten naar permanente onzekerheid
  Sinds 2010 is Ymere bezig met renovatie, sloop en nieuwbouw aan de Tugelaweg. Sociale huur woningen moeten plaats maken voor vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Nog een deel van Amsterdam wordt hierdoor onbetaalbaar voor Amsterdammers.
  Gelukkig heeft Ymere een oplossing voor mensen die de hoge huren niet kunnen veroorloven: de permanente onzekerheid van anti-kraak en tijdelijke huur.
  Ook aan de Tugelaweg heeft Ymere tijdelijke huurders gevestigd; tijdelijke huurders, die hier al jaren in onzekerheid verkeren, om vervolgens te horen dat ze binnen twee weken moeten ver huizen.
  Bij woningcorporatie Ymere kan je erop vertrouwen dat winst boven huurrecht wordt gesteld. Want… geld, geld, geld.
 • Van €350 sociale huur naar €550 tijdelijke huur
  Bij Ymere nemen wij het principe van geld en winst heel serieus. Daarom nemen wij geen genoegen met het gebrek aan huurbescherming van de tijdelijke huurders. Om onze winst te maximaliseren, verhuren we de huizen aan de Tugelaweg voor soms wel meer dan anderhalf maal de oorspronkelijke huur prijs.
  Dus wil jij ook minimale huurrechten en een torenhoge huur? Meld je nu aan voor tijdelijke huur bij Ymere.

[…Lees verder]