De Sputnik benefit

Thursday 4 october 2018, De Sputnik benefit. Volkseten Vegazulu, 7pm.

This time we are cooking at Joe’s Garage to raise money for the legal costs of De Sputnik, a squatted bar in Amsterdam-Noord, evicted on 26 September.
Since May 2018, De Sputnik had been a living, and a non-commercial social space, which held various (fundraising) events, such as bar nights, vokus and gigs. The owner of the building, the social housing corporation De Key, decided to evict it through a civil court procedure to make way for anti-kraak and, in the future, a potential restaurant, despite initially claiming that the plan for the building and its adjacent area is to demolish it in 2021. The case was lost by the squatters. Believing the case had not been considered properly with regards to the (lack of) evidence presented by De Key for their plans, and to oppose the practice of hiring anti-kraak companies by social housing providers, they decided to go to the higher appeal. Unfortunately, this case was also lost and the squatters had to move out and are being made to pay the costs of both legal procedures.
If you’d like to support the group with your donations or find out more information about the situation of De Sputnik, come and enjoy a delicious vegan meal at Joe’s! […Lees verder]

Benefit for the struggle against the squat ban in Belgium

Monday March 26th 2018, Benefit for the struggle against the squat ban in Belgium. Volkseten Vegazulu, 7pm.

To protest against the new squat ban in Belgium, a demonstration took place in Gent on February 15th 2018. During the demonstration, an empty building, De Braempoort was squatted. Het Kraaiennest became the new social center until it got evicted on March 6th after a super fast trial. In total, Van Monck, Het Kraaiennest and 2 others squats have being evicted in Gent since the new law is effective. In Brussels, demonstrations also took place and faced heavy repression. A new demo is announced in Brussels on March 21st.

https://kraaiennest.noblogs.org/
https://squatbelgium.noblogs.org/
https://krakengent.squat.net/ […Lees verder]

Infonight and Food – Housing for all//Cologne + KoZe//Hamburg

20161029_Infonight_Housing_for_all_KoZeSaturday 29th of October 2016 – 7pm @ Joe’s Garage
Infonight and Food – Housing for all//Cologne + KoZe//Hamburg

At the end of October, two collectives from Cologne and Hamburg will be in Amsterdam in order to exchange ideas and experiences about the local struggles for housing and the establishment of solidary structures in our cities and beyond its limits.

Housing for All is a recent movement in Cologne that suggests practical ways of re-appropriating real estate properties in word and action. We are happy to visit our friends at Joe’s and meeting people from KoZe as well! Looking forward to it 🙂

https://karti14.noblogs.org/

Koze is the ‘Collective Center/Kollektives Zentrum’ in Hamburg, that was founded through a squatting action in 2014 and is currently under thread of eviction.

http://koze.in/ […Lees verder]

Benefit for struggle against Gentrification in Jeruzalem neighbourhood in Amsterdam East

20160526_Benefit_for_struggle_against_Gentrification_in_Jeruzalem_neighbourhood_in_Amsterdam_EastThursday May 26th 2016, Benefit for struggle against Gentrification in Jeruzalem neighbourhood in Amsterdam East, Volkseten Vegazulu, 7pm.

Bewoners van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost verzetten zich al jaren tegen het voornemen van woningcorporatie Rochdale om hun sociale huurwoningen te slopen. Meerdere woonblokken bleven behouden, maar het voortbestaan van blok G&H staat momenteel op het spel. Wat ooit een parel was van de naoorlogse woningbouw wordt tot symbool van de hedendaagse gentrificatie.

De bewoners van Jeruzalem hebben zich altijd ingezet voor behoud van hun wijk en de betaalbaarheid van hun woningen. In 2009, na een felle strijd van de bewonerscommissie, zijn het stadsdeel, Rochdale en de monumenten organisaties overeen gekomen de wijk te vernieuwen. Een deel van de blokken kreeg de monumentenstatus toegewezen, de rest moest wijken voor nieuwbouw. Deze omstreden oplossing ging in 2010 in rook op toen Rochdale aankondigde last van de crisis en haar eigen wanbeheer te hebben. Bewoners en het stadsdeel waren ontsteld. De woningen waren namelijk dringend aan een opknapbeurt toe en er was veel tijd en energie in de in 2009 overeengekomen plannen gestoken. De daaropvolgende jaren was Rochdale voor een substantieel deel van de bewoners onzichtbaar in de wijk en werd achterstallig onderhoud steeds voelbarder en zichtbaarder.

Deze situatie waren een aantal bewoners van de Pasteurstraat en de Hugo de Vrieslaan in 2014 beu. Ze kwamen bijeen om zelf plannen te ontwikkelen en om de leefkwaliteit van de wijk te verbeteren. De bewoners werden enthousiast, namen het heft in eigen handen en brachten de net uitgeroepen participatiemaatschappij in de praktijk. Rochdale was allerminst gecharmeerd en kondigde begin 2015 alsnog de sloopplannen aan tijdens een emotionele bijeenkomst. Sindsdien wordt het mantra van de sloop herhaald en hebben vooral oudere mensen tegen hun zin in hun woning verlaten.

De bewoners uit blokken G&H hebben het er niet bij laten zitten. Inmiddels is er samen met LB-Architect een toekomstvisie geschreven. Daarin worden missie en doelen uiteengezet. De bewoners hebben zich verenigd in de Wooncoöperatie Jeruzalem. Een coöperatieve vereniging die aan momentum wint. Ondanks de verhuizing van verschillende bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie is er steeds meer interesse van de huidige huurders die niet willen vertrekken uit Jeruzalem. Er bestaat veel onduidelijkheid over het aanbod en de plannen van Rochdale. Daarnaast worden de opties op de Amsterdamse woningmarkt steeds beperkter door de massale verkoop van sociale huurwoningen, terwijl Rochdale zich wederom als projectontwikkelaar voor het hoge segment opstelt. Hoog tijd om de corporatie aan haar verplichtingen te herinneren zich op haar kerntaken te concentreren en zich voor haar huurders in te zetten.

Het doel is uiteindelijk om de blokken G&H te behouden en een geheel te blijven vormen met de rest van de wijk. De wooncoöperatie hoopt daarbij ook op steun vanuit de rest van de wijk en andere bewoners van deze stad die zich niet met veel poen een plekje in het pretpark Amsterdam kunnen kopen.

Tijdens de benefiet zullen we het verhaal verder uitleggen, donatie gaan aan de wooncoöperatie aan de kosten voor campagnemateriaal bij te dragen. https://jeruzalem.amsterdam/ […Lees verder]

Urban Struggle: Guest Lecture on Squatting in Amsterdam

FuckYuppiesFriday February 19th 2016, Urban Struggle: Guest Lecture on Squatting in Amsterdam. From 12:45 till 14:00. English spoken/ limited places available due to space constraints, if you want to attend this event please email in advance to urbanstruggle [at] fastmail.com.

This afternoon, Joe’s Garage hosts a guest lecture for the students of the course Urban Struggle. The focus will be on squatting in Amsterdam, and topics such as the effects of the 2010 ban, the right to the city and the risks of cooptation by the government will be addressed. Urban Struggle is part of the bachelor’s degree in Sociology of the University of Amsterdam and the aim of the class is to teach students about “the importance of (urban) social movements for articulating a collectivity’s interest and claims.”

Joe’s Garage biedt deze middag ruimte aan een gastcollege voor de studenten van het vak Stadsstrijd (geheel in het Engels). De focus zal liggen op kraken in Amsterdam, en onderwerpen zoals het verbod van 2010, het recht op de stad en de risico’s van cooptatie door de overheid zullen aan bod komen. Stadsstrijd is onderdeel van de bachelor in de sociologie van de Univcersiyteit van Amsterdam en het doel van de cursus is om studenten te leren over “het belang van (stedelijke) sociale bewegingen voor het articuleren van het belang en de aanspraken van collectiviteiten”.

Info night Squatting in the UK after the ban

20150622_infonight_Squatting_in_UK_after_the_banMonday June 22nd 22015, Info night Squatting in the UK after the ban. Volkseten Vegazulu, 7pm, then info night with a speaker from London.

In 2012 the UK government enacted a law to criminalise squatting in residential buildings despite 95% of responses to its ‘consultation’ opposing any further legislation. The squatting scene has died in almost all cities in England and Wales apart from London, where the movement has only a fraction of the numbers it used to. Squatters are now forced to live in non residential buildings which are often unfit for human habitation. The number of people sleeping rough has increased as London is undergoing a phase of transformation, with inner London becoming unaffordable for lower income people. As property prices rise, there are less empty properties to squat in and owners are able to hire private firms to carry out very fast and often violent evictions. The aim of this talk is to describe the legal situation and challenges to it, and how this has changed the squatting movement into something smaller but much more political and radical. […Lees verder]

Movie Night: Life in Loops – A Megacities RMX (2006)

Sunday December 21st 2014,  Life in Loops – A Megacities RMX. Directed by Timo Novotny, 2006, 80 minutes, with English subtitles. Door opens at 8pm, film begins at 9pm.

“Radioglaz and the Global City

Glawogger captured the grinding routine of everyday labor and escapism of people on the outskirts of the metropolises New York, Mexico City, Moscow. and Mumbai in his awarded documentary essay Megacities. By finding a film language that not only reflects Zygmunts Bauman’s (1997: 328) assumption of globalization’s force to stratify the world population in globalized wealthy and localized poor, but that also offers an idiosyncratic insight beyond the description of urban peripheries as slums, the filmmaker came close to the poetics of his (aesthetic but not political) role model Dziga Vertov.

However, it was not until 2006 that the Austrian video artist Timo Novotny reviewed the original footage of Megacities in order to rearrange it in the spirit of Dziga Vertov’s radioglaz (3), a film concept and montage policy that counts on the “complex interaction of sound with image’ (Vertov in Hicks 2007: 77). sometimes even favoring the sound as the overriding rhythmizing element over the image. Whereas Megacities tells twelve geographically interspersed but serf-contained stories of survival, Life in Loops breaks them open and uses the audiovisual fragments to paint only five portraits of clandestine ways of living and working in global cities against the backdrop of a filmic contemplation on urban topographies. That way, Life in Loops traces, like Megacities, the conditio humana in relation to glocal subalterntiy, though making use of Vertov’s radioglaz in a more radical way.
[…Lees verder]

Benefiet voor nieuwe kraakhandleiding

Thursday December 11th 2014, Benefiet voor nieuwe kraakhandleiding, Benefit for the new squatting manual, Volkseten Vegazulu, 7pm

Er komt een nieuwe uitgebreide kraakhandleiding aan! Een kraakhandleding is een handig boekje voor potentiële krakers wat het kraakproces stap voor stap uitlegt en kraken in een brede politieke en maatschappelijke context plaatst. Maar kraken is tegenwoordig toch verboden? Ja klopt, maar wat niet mag… kan nog steeds!
Door huidige wet- en regelgeving en beleid is wonen steeds duurder en ontoegankelijker geworden voor een groter wordende groep in de samenleving. Ook in Amsterdam Oost is dit duidelijk te merken aan sloop en uitverkoop van betaalbare huurwoningen en nog steeds de pan uit stijgende verkoopprijzen waardoor wonen bijna alleen toegankelijk wordt voor mensen met een wat dikke portomonee.
Dus nood breekt wet, kraken is nog steeds een mogelijkheid om op assertieve wijze aan betaalbare woonruimte te komen. Ook geeft kraken de mogelijkheid om ruimte te veroveren voor een niet-commerciële plekken zoals de Joe’s. Het nut en de noodzaak (en de lol) van kraken is daardoor actueel en een goede eigentijdse kraakhandleiding van groot belang.
Zo’n kraakhandleiding uitgeven kost geld, vandaar dit benefiet. Dus komt allen en eet en doneer die handleiding bij elkaar. Gezellig! […Lees verder]