Amsterdam’s New Policy: No Eviction for Emptiness…

[nederlands] [français]

As a squatter in Amsterdam, looking back on the past year is painful. 2019 dealt heavy blows to a movement that didn’t seem capable of much more than taking the beating. The city has lost its largest squats and despite numerous squatting actions, hardly any new buildings have survived the end of the year. What’s more, politicians tried to introduce a law at national level to further criminalise squatters while the media reported time and time again how afflicted property owners are being deceived repeatedly by squatters. To top it all off, the mayor concludes the year with a report on a new policy designed to implement a more rigorous approach to squatting.
There’s not much left to say beyond 2019 having been a rather grim year, making it difficult to paint a hopeful picture for squatting in Amsterdam in 2020.

We look back on a year in which we, above all, lost a lot. […Lees verder]

La nouvelle politique d’Amsterdam : Pas d’expulsion pour du vide…

[english] [nederlands]

En tant que squatteur à Amsterdam, il est douloureux de faire le bilan de l’année écoulée. L’année 2019 a porté un coup dur à un mouvement qui ne semblait pas capable de faire mieux que de prendre la raclée. La ville a perdu ses plus grands squats et malgré de nombreuses ouvertures, presque aucun nouveau squat n’a survécu à la fin de l’année. De plus, les politicienn-e-s ont essayé d’introduire une loi au niveau national pour criminaliser davantage les squatters, tandis que les médias ont rapporté à maintes reprises comment les propriétaires affligés sont trompés à répétition par les squatters. Pour couronner le tout, le maire conclut l’année avec un rapport sur une nouvelle politique visant à mettre en place une approche plus rigide sur les squats.
Il ne reste pas grand-chose à dire au-delà de 2019, année plutôt sombre, ce qui rend difficile de brosser un tableau optimiste des squats à Amsterdam en 2020.

Nous nous souvenons d’une année au cours de laquelle nous avons beaucoup perdu. […Lees verder]

JaKra! #1

[english]

Joe’s Garage is nog één van de weinige gekraakte social-politieke centra in Amsterdam, samen met Bajesdorp, nabij het Amstelstation, het ADM in het Westelijk Havengebied (ontruimd op 7 januari 2018) en de Monbeile Eenheid in Amsterdam Noord (verlaten op 1 februari 2019). Al ruim 13 jaar is Joe’s Garage acteif in de Transvaalbuurt, in Amsterdam Oost. In februari 2001 werden de bovenetage van Pretoriusstraat 28 gekraakt. In Juni 2005 was de begane grond, een voormalige tabakszaak, open als een sociaal centrum – Joe’s Garage was geboren! In die tijd waren waren er trouwens meerdere panden in de straat (en aan het tussenliggende Steve Bikoplein) gekraakt. In September 2005 werd Pretoriusstraat 43 gekraakt, aan de overkant van Joe’s. Drie jaar later, in october 2008, word Pretoriusstraat 28 ontruimd. Op precies dezelfde dag heropende Joe’s Garage op de begane grond van Pretoriusstraat 43. de Juridische situatie rondom Pretoriusstraat 43 is no altijd hetzelfde zoals beschreven in het Witboek Kraken uit 2005 [1].

Sinds 2005 biedt Joe’s Garage 6 dagen per week ruimte aan meerdere vrijwilligersinitiatieven, waaronder een weggeefwinkel, Volkseten Vegazulu (voku), een buurtbios en een kraakspreekuur (KSU Oost). Daarnaast maken verschillende groepen gebruik van de ruimte voor bijvoorbeeld vergadering of infoavonden. Om Joe’s Garage letterlijk en figuurlijk open te kunnen houden is iedereen van harte welkom om me te helpen – met het organiseren van een activiteit bijvoorbeeld, maar ook met koken of afwassen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen die er binnenstapt sichzelf ook als delnemer beschouwd; dat we allemaal verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan het creëren van een inclusieve, zelfwerkzame omgeving.

Kraken gaat natuurlijk gewoon door! Hieronder een overzicht van recente kraakacties: […Lees verder]